OBDAM - De leden van de vrijwillige brandweer van Obdam zijn vanochtend even voor 5 uur gewekt voor een buitenbrand langs de Braken. Ter plaatse bleek op het terrein van de gemeente een hoeveelheid tuinafval in brand te staan. Mogelijk is de brand ontstaan door broei. De brand kon gelukkig snel geblust worden.

Hoe ontstaat broei:

Hooibroei is de benaming voor een proces waarbij een hoeveelheid hooi of ander organisch materiaal (uiteindelijk) tot zelfontbranding komt. Hierbij kunnen complete boerderijen afbranden.

Doordat hooi vaak opgeslagen wordt in de nabijheid van vee wordt dan ook snel dit vee bedreigd bij een brand.

Hooi kan bij hooibroei door spontaan verlopende fermentatieprocessen in brand raken, fermentatie vindt plaats onder invloed van micro-organismen wanneer het hooi vochtig is. Micro-organismen "eten" van het hooi, ze vormen grote levensgemeenschappen die tezamen de temperatuur van het hooi doen stijgen tot soms boven de 100°C, het hooi broeit dan.

De warmte die wordt gegenereerd kan in het natte hooi nergens naartoe en verhit dus het hooi zelf. Door deze verhitting neemt de activiteit van micro-organismen nog sneller toe, zodat het proces zichzelf in stand houdt en versterkt. Dit wordt verraden door een typerende karamel-achtige geur. Als het hooi een temperatuur van 55°C bereikt volgt er een chemische reactie waarbij brandbare gassen vrijkomen.

De biologische activiteit neemt door de toegenomen temperatuur sterk af. Uiteindelijk bereikt de reactiehitte de buitenkant van de hooiberg. Dit hooi is meestal droger en staat bovendien in contact met de lucht. Wanneer de temperatuur van de buitenste hooilagen voldoende is opgelopen zal de hooiberg spontaan in vlammen uitbarsten. Over het algemeen komt hooibroei binnen 6 weken na het oogsten voor.