NEDERLAND - Iemands persoonsgegevens delen met de bedoeling om te intimideren – doxing dus - is sinds 1 januari strafbaar. Mensen die slachtoffer zijn van doxing kunnen daar bij de politie aangifte van doen. Daders riskeren een boete en in ernstige zaken mogelijk zelfs een celstraf.


Van doxing is sprake wanneer een kwaadwillende persoonlijke gegevens, beelden of privéinformatie bijvoorbeeld over gezinsleden online of in appgroepen deelt met als doel om door dit verder te verspreiden, iemand angst aan te jagen. Dat heeft een grote impact op de mensen die dit treft. Het tast het veiligheidsgevoel aan van slachtoffers. Ook vrezen ze voor de veiligheid van hun naasten.

Makkelijker optreden tegen doxing

In onze maatschappij kunnen we doxing niet tolereren, zegt demissionair minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid. ‘We leven in een land waarin iedereen het recht heeft om zijn of haar mening te uiten. Als je gegevens op straat liggen en daardoor je vrijheden worden ingeperkt, mogen we dat niet accepteren. Veel intimiderend gedrag is al strafbaar, maar het delen van persoonsgegevens was dat nog niet. Met deze nieuwe wet kunnen politie en Openbaar Ministerie makkelijker optreden tegen doxing. Als je iemand doxt, bijvoorbeeld om diegene bang te maken, veel last te bezorgen, of moeilijkheden te geven in hun werk, dan kun je daarvoor een gevangenisstraf of een geldboete krijgen.’

Iedereen kan slachtoffer worden van doxing. Denk bijvoorbeeld aan het delen van een woonadres van een politicus of het verspreiden van persoonsgegevens in wraakporno-groepen op internet. Het is strafbaar als sprake is van opzet. Het online publiceren van foto’s of filmfragmenten van bijvoorbeeld hulpverleners is op zichzelf niet strafbaar. De bedoeling van de dader is pas strafbaar als die publicatie gekoppeld is aan de elementen van vrees, ernstige overlast of ernstige hinder van beroepsuitoefening.

Volstrekt ontoelaatbaar

‘Dat deze wet er nu is, is heel goed,’ zegt Korpschef Henk van Essen. ‘We hebben vanuit de politie gepleit om doxing strafbaar te maken. Het raakt slachtoffers en hun naasten in hun privésfeer. Ik zie dat het ook politiemedewerkers en hulpverleners overkomt. Het hindert collega’s niet alleen in hun werk, maar het raakt ook hun thuisfront. Dat is volstrekt ontoelaatbaar. Door het strafbaar stellen, zijn we als politie in staat om er tegen op te treden en het signaal af te geven dat doxing altijd wordt aangepakt.’

Aangifte of melding doen

Wanneer je slachtoffer bent van doxing kun je melding of aangifte daarvan doen. Elke melding wordt serieus genomen. Het is belangrijk om voor het verwijderen van content dit af te stemmen met de politie. Snelle verwijdering van online content kan namelijk botsen met het opsporingsbelang.