NEDERLAND - In recent onderzoek van jongerenorganisatie TeamAlert zijn alarmerende bevindingen naar voren gekomen met betrekking tot rijden onder invloed van alcohol. Het onderzoek, gericht op jonge automobilisten tussen 18 en 30 jaar, wijst op een zorgwekkend probleem binnen deze jongerendoelgroep.


Wekelijks onder invloed achter het stuur

Het onderzoek heeft aangetoond dat een verontrustende 25% van alle jonge automobilisten in de afgelopen twaalf maanden met een te hoog alcoholpromillage achter het stuur heeft gezeten. Nog zorgwekkender is het feit dat een kwart van de jongeren die onder invloed rijdt, dit zelfs wekelijks deed. De jonge overtreders doen dit voornamelijk omdat ze rijden onder invloed niet gevaarlijk vinden als het maar een korte rit is. Daarnaast geven de overtreders aan dat ze geen alternatieve vervoersmogelijkheden hebben om thuis te komen of menen ze dat ze nog steeds bekwaam genoeg zijn om te rijden.

Saar Hadders, gedragsonderzoeker bij Stichting TeamAlert, verklaart: "Jongeren zijn vaker geneigd om hun eigen rijvaardigheid te overschatten dan volwassenen. Ze denken soms ten onrechte dat ze nog in staat zijn om goed te rijden na het drinken van een paar drankjes, terwijl ze in werkelijkheid de risico's niet goed inschatten. Deze zelfoverschatting zien we vaak terug als onderliggende factor in het risicogedrag van jongeren, zo ook bij rijden onder invloed van alcohol. "

Jongeren tussen 18 en 24 jaar het meest kwetsbaar

Het onderzoek onthulde een duidelijk leeftijdsverschil. Jongeren tussen de 18 en 24 jaar rijden vaker onder invloed van alcohol dan hun leeftijdsgenoten tussen de 25 en 30 jaar. Ook is deze leeftijdsgroep zich minder bewust van de risico's van rijden onder invloed. Deze bevindingen benadrukken de noodzaak van gerichte maatregelen om deze jongere leeftijdsgroep bewust te maken van de ernstige risico's van rijden onder invloed. De jongeren die dit gedrag vertonen, zijn vaker man, laagopgeleid en beginnend bestuurder.

Regionale verschillen in sociale norm

Opvallend is dat de sociale norm over rijden onder invloed van alcohol anders is in steden dan in dorpen en op het platteland. In de niet-stedelijke gebieden staat de sociale omgeving van jongeren vaker afkeurend tegenover autorijden met een te hoog alcoholpromillage. Deze resultaten benadrukken het belang van het begrijpen van lokale verschillen bij maatregelen tegen rijden onder invloed van alcohol.