NEDERLAND - In december 2021 werd aangifte gedaan tegen zanger Marco Borsato van een zedenfeit met een minderjarige. Onder leiding van het Openbaar Ministerie in Midden-Nederland heeft de zedenrecherche hierop een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoeksdossier zorgvuldig bestudeerd. Vandaag heeft de officier van justitie de betrokkenen medegedeeld dat het OM heeft besloten om de verdachte te dagvaarden en de zaak voor te leggen aan de rechter. De verdachte wordt ervan verdacht het slachtoffer onzedelijk te hebben betast. Dit wordt ten laste gelegd als ontucht met een minderjarige.


Het is nu aan de verdediging om eventueel met verzoeken voor aanvullend onderzoek te komen. Er is dan ook nog geen zittingsdatum vastgesteld.

De inhoudelijke behandeling is het moment waarop het Openbaar Ministerie in de openbaarheid tekst en uitleg geeft over het onderzoek en het standpunt. Daarom zal op dit moment nog geen nadere toelichting gegeven worden.

Onder leiding van het parket Noord-Holland loopt nog een onderzoek n.a.v. een aangifte door de verdachte tegen de aangeefster in de zedenzaak en haar moeder. Deze aangifte betreft smaad en/of laster en het doen van valse aangifte. In deze zaak is nog geen vervolgingsbeslissing genomen.


*In beginsel verstrekt het OM geen informatie over de identiteit van een verdachte. Deze afweging kan anders zijn als de (advocaat van de) verdachte eerder zelf de media te woord heeft gestaan over het onderzoek en de verdenking. In deze zaak is dat het geval.