BERGEN - De rechtbank Overijssel veroordeelt de 41-jarige Ferdy R. tot een gevangenisstraf van 24 maanden. R. verduisterde een bedrag van in totaal ruim 2,8 miljoen euro. Hij ontving het geld van inschrijfgeld en donaties die betaald werden door mensen die wilden procederen tegen de Nederlandse Staatsloterij.


Het geld dat loterijdeelnemers aan het bedrijf van de man betaalden was bedoeld om te procederen, maar van een deel van het ontvangen geld kocht hij onder andere een privéwoning. Naast verduistering maakte de man zich schuldig aan witwassen, valsheid in geschrifte en belastingfraude.

Belastingontduiking

De man verduisterde via zijn bedrijf niet alleen het inschrijfgeld, maar droeg ook geen inkomstenbelasting en omzetbelasting af. Hoewel de fiscaal adviseurs die hij om advies vroeg van mening waren dat de man omzetbelasting moest afdragen, deed hij dit niet. Ook deed de man over de jaren 2014 en 2015 onjuiste aangifte van de inkomstenbelasting. In totaal droeg de man hierdoor ongeveer 1 miljoen euro te weinig belasting af.

Gewiekst en berekenend

De rechtbank oordeelt dat het gedrag van de man gewiekst en berekenend is geweest. De man ging allerlei overeenkomsten aan, richtte meerdere vennootschappen op en maakte valse facturen op zodat hij zelf beschikking kreeg over het geldbedrag dat afkomstig was van gedupeerden van de loterij. Over het bedrag dat hij zich aldus wederrechtelijk toegeëigende betaalde de man geen inkomstenbelasting. Hij kocht hiervan onder andere een privéwoning aan de Eeuwigelaan in Bergen. Na invallen in bedrijven in o.a. Heerhugowaard en Amstelveen werd R. in 2018 in Alkmaar aangehouden.

Succesvol geprocedeerd

De rechtbank legt een lagere straf op dan door de officier van justitie is geëist. Hierbij is onder andere rekening gehouden met het feit dat de man niet eerder is veroordeeld en dat hij in het verleden ook goede resultaten heeft behaald voor gedupeerden van de betreffende loterij. De man procedeerde met succes bij de civiele rechter tegen de loterij, waarbij is vastgesteld dat de Staatsloterij haar deelnemers heeft misleid. De vraag of en zo ja tot welke schadevergoeding dat moet leiden is vooralsnog onderwerp van overleg en aanleiding voor nieuwe procedures tegen de Staatsloterij.