NOORD-HOLLAND Vanwege het verhoogde risico op natuurbranden hebben de veiligheidsregio's Kennemerland en Noord-Holland Noord gisteren opnieuw de hoogste fase aangekondigd. Dat is al voor de vijfde keer dit jaar.


Volgens de veiligheidsregio Noord-Holland Noord gebeurt het de laatste twee jaar met regelmaat dat fase 2 wordt afgekondigd, de hoogste risicocategorie. Dit jaar is er al vijf keer opgeschaald naar het hoogste niveau.

De hoogste fase wordt afgekondigd wanneer het lange tijd droog is in de natuur. Tijdens deze fase zijn de hulpdiensten, natuur- en terreinbeheerders extra alert en worden er extra controles uitgevoerd.

In en rondom alle betreffende natuurgebieden geldt dan ook een rook- en vuurverbod.