NEDERLAND - Specialisten voor opsporing in IT en Financiën die bij de politie gaan werken, hoeven medio 2018 niet langer de huidige basisopleiding politiezorg te volgen. Deze opleiding duurt twee tot vier jaar. Door een nieuw stelsel van aanstellingen kunnen deze specialisten in de toekomst sneller aan de slag.

Politie, vakbonden en het ministerie van Veiligheid & Justitie hebben overeenstemming bereikt over dit nieuwe stelsel van aanstellingen van executief personeel. Over dit nieuwe stelsel zijn afspraken gemaakt in de CAO Politie 2015-2017. De komende periode wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van dit nieuwe stelsel.

Sneller ingezet

Het huidige aanstellingsstelsel voorziet niet in de mogelijkheid om specialisten snel aan de organisatie te binden. Om executieve medewerkers aan te stellen is er nu maar één manier: je moet voldoen aan alle aanstellingseisen en kunt pas worden aangesteld nadat je een basisopleiding politiezorg hebt gevolgd. Afhankelijk van het functieniveau duurt die opleiding twee, drie of vier jaar. De aanpak van cybercrime en ondermijning vereisen echter dat nieuwe medewerkers met specifieke kennis van buiten de organisatie sneller kunnen worden ingezet.

Niet uitgerust met geweldsmiddelen

Het nieuwe stelsel maakt het mogelijk om politiemedewerkers die specifieke politietaken uitvoeren executief aan te stellen zonder een volledige initiële opleiding te hebben gevolgd. Zij mogen alleen taken en bevoegdheden uitoefenen binnen hun functie. Vooralsnog gaat het om functies binnen de vakgebieden intelligence, forensische opsporing en om specialisten die worden ingezet op financieel-economische opsporing (FinEc) of cybercrime. De betreffende medewerkers worden niet uitgerust met geweldsmiddelen.

Specifieke kennis

Bij het aantrekken van nieuwe medewerkers richt de politie zich al geruime tijd op deze specialisten. Zo werden eind vorig jaar circa tachtig functies opengesteld voor cybercrime en worden met regelmaat vacatures voor de financiële opsporing opengesteld. De specifieke kennis van deze experts is belangrijk voor de aanpak van cybercrime, fraude en ondermijning.

Flexibeler

Er is veel belangstelling voor dit soort functies, weet Leonard Kok, lid van de korpsleiding. ‘De vraag is meer of die belangstelling concreet te maken is, of we die mensen echt aan ons kunnen binden. Daarvoor moet het HRM-beleid flexibeler. In het huidige arbeidsklimaat kun je je het niet veroorloven om mensen vier jaar kwijt te zijn, omdat ze in een opleiding zitten waarin ze ook nog eens worden opgeleid voor taken die ze niet gaan doen. De korpschef zei het eerder al: we moeten naar een andere politie. Voor opsporing moest je vroeger goed kunnen achtervolgen, nu moet je goed met data kunnen omgaan. Dat vereist andere opleidingen, een andere kijk ook op wat we van mensen vragen.’

Tot aan de invoering van het nieuwe aanstellingenstelsel worden de specialisten aangesteld als tijdelijk ambtenaar in combinatie met een aanwijzing tot bijzonder opsporingsambtenaar (BOA).