NOORD HOLLAND - Schaalvergroting in de landbouw, bebouwing in dorpslinten, windenergie en de waarde van cultuurhistorie. Dit waren in 2016 belangrijke onderwerpen en aandachtspunten als het gaat om ruimtelijke plannen, zo blijkt uit het Jaarverslag 2016 van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO).

Naast achtergrondinformatie over de in 2016 ingediende plannen en informatie over de commissie zelf, worden de adviezen van de ARO in het Jaarverslag 2016 in een breder perspectief geplaatst. De ARO-leden geven, aan de hand van uitgebrachte adviezen, hun visie op de actualiteit.

Wisseling van de wacht in 2016

De ARO is een onafhankelijke commissie die Gedeputeerde Staten adviseert over de kwaliteit van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen met grote impact op het landschap. De commissie bestaat uit deskundigen met een brede kennis op het gebied van onder andere stedenbouw, landschap en cultuurhistorie. Doordat de ARO advies uitbrengt in een vroeg stadium van nieuwe ruimtelijke initiatieven en daarbij ook kijkt naar de samenhang met andere ontwikkelingen, kan de ARO sturen op kwaliteitsverbetering. Dit betekent winst voor alle bij het plan betrokken partijen.
Binnen de commissie was er in 2016 een wisseling van de wacht; vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn hebben 6 van de 8 ARO-leden plaatsgemaakt voor nieuwe leden. Ook is er een nieuwe voorzitter. In het jaarverslag geven de vertrekkende en nieuwe leden in tweegesprekken hun visie op de ontwikkelingen die het landschap in Noord-Holland ondergaat.

Ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland

De taak van de provincie is onder meer ervoor te zorgen dat mensen op een zo gunstig mogelijke manier kunnen wonen, werken en recreëren in Noord-Holland. Dit doet de provincie door te zorgen voor een passende invulling van de leefomgeving. Het gevarieerde en aantrekkelijke Noord-Hollandse landschap is hierin een belangrijke factor. Ruimtelijke kwaliteit is een van de speerpunten van het beleid van de provincie Noord-Holland. Dat beleid ligt vast in de provinciale structuurvisie.
Het jaarverslag 2016 is uitgebracht in de vorm van een online magazine. Kijk voor meer informatie en het jaarverslag bij Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling.