Ter Heegde was wethouder in de gemeente Voorburg voor hij eind 1999 benoemd werd tot burgemeester van  Langedijk. Vijf jaar later volgde zijn benoeming tot burgemeester van de huidige gemeente Heerhugowaard. In 2010 werd hij herbenoemd voor een periode van 6 jaar. Op 21 juni 2016 stemde de gemeenteraad van Heerhugowaard in met een herbenoeming van 6 jaar. 

Mededeling van Han ter Heegde:

Zojuist heeft de gemeenteraad van Gooische meren, De nieuwe fusiegemeente van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden mij voorgedragen als burgemeester. Het is een grote uitdaging de fusie verder gestalte te geven, onder voorbehoud van de eigen identiteit van de hele bijzondere kernen.

Een half jaar geleden ben ik in Heerhugowaard voorgedragen voor een derde periode, die 1 november feitelijk is ingegaan het enthousiasme en energie voor Heerhugowaard zijn bij mij onverminderd groot. Daarnaast kunnen we constateren dat het in hoofdlijnen goed loopt in Heerhugowaard. Daarvoor ben ik de leden van de gemeenteraad, alle inwoners, bedrijven, college en ambtelijke staf zeer dankbaar.

Immers samen maken wij de gemeente. En die samenwerking is voor ons altijd in de afgelopen 12 jaar een heel warme deken geweest, ook in persoonlijk moeilijke tijden. De verwachting is dat ik medio januari vertrek uit Heerhugowaard als burgemeester en vanaf dat moment aan het werk ga in de Gooische meren.