HEERHUGOWAARD - Het stationsgebied wordt de komende jaren stapsgewijs gemoderniseerd. Dat dat nodig is, daar is iedereen het wel over eens. Maar hoe? Wat vinden de mensen die er wonen belangrijk? Wat willen ondernemers? Om dat in kaart te brengen zijn in januari twee klankbordgroepen ingesteld. De leden daarvan (zie kader) hebben zich voortvarend gebogen over het verkeer in het gebied gekoppeld aan veiligheid, het parkeren van auto’s en fietsen en de aankleding van de openbare ruimte. Rond de zomer worden de eerste schetsen verwacht. 

Wat kan er beter en wat is het behouden waard
De gemeente wil zo goed mogelijk te weten komen wat alle belanghebbenden belangrijke kwaliteiten vinden: zaken dus die ten minste behouden zouden moeten blijven. En ook: wat volgens de deelnemers juist nadrukkelijk moeten worden verbeterd. Door beter te weten en te snappen wat iedereen belangrijk vindt, kan in het vervolgproces veel constructiever met elkaar worden overlegd. Als positief worden onder meer ervaren: de mix van wonen en werken, de centrale ligging ten opzichte van de trein en de N242 en de bereikbaarheid per fiets. Verbeterpunten zijn met name de leefbaarheid van het gebied, inclusief de uitstraling van het station, de parkeerdrukte (fiets en auto) en met stip op 1 het onderwerp verkeer (veiligheid, doorstroming en bereikbaarheid voor zowel voetgangers, fietsers, auto’s en vrachtauto’s).

Levendigheid
Beide klankbordgroepen geven aan graag meer groen in het gebied te zien en de levendigheid en aantrekkelijkheid te willen verbeteren. Dat zou kunnen door nieuwbouw van woningen en andere voorzieningen die horen in een OV-knooppunt, zoals winkels die openingstijden hebben die aansluiten bij de dienstregeling van de treinen.

Verkeer
Tijdens de bijeenkomsten van maart stond het thema verkeer centraal. Op basis van de ‘praatplaat van de gemeente’ en ideeën die de afgelopen maanden van inwoners zijn ontvangen kwamen zaken als verkeersveiligheid, parkeren, bereikbaarheid en de inrichting van het gebied aan de orde. De oogst van deze twee sessies wordt nu eerst nader technisch uitgewerkt en op haalbaarheid getoetst. In een plenaire bijeenkomst van beide klankbordgroepen in april praten de deelnemers verder over de inrichting van het gebied en verkeerskundige keuzes.