De nieuwe voorzitter raad van bestuur van Magentazorg is bekend. Vanaf 1 januari 2016 staat Jeltje Schraverus aan het roer van de zorgorganisatie, waarvan thuiszorgorganisatie Actiezorg deel uit maakt


Jeltje geeft momenteel leiding aan de adviesgroep gezondheidszorg bij PwC. Over haar terugkeer naar waar de zorg geleverd wordt, zegt zij: “Ik kom weer terug naar waar mijn hart ligt en zie erg uit naar de samenwerking met een ieder binnen de organisatie”. Jeltje gaat de ingezette koers van de organisatie samen verder voortzetten met medebestuurder Anne Leemhuis. “Met Jeltje is de raad van bestuur weer op volle sterkte.

De gesprekken met haar waren heel goed, en ik vertrouw op een goede samenwerking”, aldus Anne.

 

Magentazorg presenteerde eind 2013 een nieuwe strategie met als doel een toekomstbestendige zorgorganisatie. Deze koers is ontwikkeld gezien alle snelle veranderingen in de langdurige zorg en de daarmee gepaard gaande financieringswijzingen. In die strategie stelt Magentazorg de zorg voor mensen met dementie centraal en wordt één totaalpakket aan diensten geboden in de thuissituatie en in woonzorgvoorzieningen. Dit doet Magentazorg door de optimale bundeling van krachten met haar organisatieonderdelen Actiezorg en Behandelzorg.

 

Wie is Jeltje?

Jeltje (59) heeft een lange staat van dienst in de zorg. Na haar middelbare school heeft zij gekozen voor de opleiding tot verpleegkundige in het Andreas Ziekenhuis in Amsterdam. Enkele jaren na afronding van haar opleiding is zij eerst hoofdverpleegkundige geworden en daarna hoofd klinische zorg in het OLVG in Amsterdam.

 

In haar verdere loopbaan heeft zij zowel directie- en bestuursfuncties bekleed in ziekenhuizen en andere zorginstellingen, als functies als adviseur en interimmanager bij verschillende organisatieadviesbureaus. Bij deze bureaus heeft zij ook ervaring opgedaan in sectoren buiten de zorg.

 

In de wereld van de zorg is zij vooral bekend geworden als voorzitter raad van bestuur van het Waterlandziekenhuis in Purmerend (2003-2008) en het Flevoziekenhuis in Almere (2008-2013). Bij dit laatste ziekenhuis heeft zij onder meer furore gemaakt door een grote cultuurverandering te realiseren gericht op kwaliteit. Sinds 2,5 jaar is Jeltje leider van de adviesgroep gezondheidszorg  bij PwC.