Oncologische Zorg in Beweging

Op zaterdag 12 november 2016

houden we in onze praktijk een open dag speciaal voor de oncologische patiënt. Het is een informatiedag voor mensen met kanker en hun naasten, maar ook voor mensen met belangstelling op dit gebied. Alle aanwezige disciplines zullen die dag informatie geven aan de bezoekers over hun unieke inbreng in de oncologische zorg.

Deze open dag is gericht op de ondersteunende behandelingen en diensten die een mens met de diagnose kanker nodig kunnen hebben, buiten de behandelingen in het ziekenhuis en van de arts.

Onze oncologie fysiotherapeuten geven voorlichting over het belang van bewegen en trainen tijdens en na de behandeling van kanker.

Burgemeester ter Heegde zal om 11.00 uur feestelijk de locatie van ’t Praethuys bij ons op de Umbriëllaan openen.
Er zullen verschillende therapeuten in de zorg aanwezig zijn, zoals:

-  Onze specialisten in oncologie-, oedeem-, hoofdhals- en bekkenfysiotherapie

-  Oncologisch voetzorgverlener

-  Diëtiste

-  Psychosociale hulpverlening

-  Haptotherapeute

-  ‘t Praethuys

-  Lingerie-en borstprothese specialiste

-  Steunkousen vertegenwoordigster (Medi)

-  Oncologieverpleegkundigen die individuele ondersteuning bieden aan huis (Care for Cancer)

-  Specialist in vrouwengezondheid (Care for Women)

-  Acupuncturist

Tijd: 11.00 uur tot 14.00 uur.