NEDERLAND - Voor velen staat de vakantie voor de deur, maar ProRail en de spooraannemers staan in de startblokken om op 40 plekken van juni tot eind augustus te werken aan vernieuwing en onderhoud van het spoor.

ProRail plant deze grote werkzaamheden in de vakantieperiode, omdat er minder reizigers zijn die last hebben van de werkzaamheden. Een kwart van alle onze werkzaamheden plannen we in de zomermaanden. Het blijft natuurlijk vervelend dat de reizigers langer onderweg zijn, maar om het spoor in goede conditie te houden en storingen zoveel mogelijk te voorkomen is onderhoud en vernieuwing van het spoor noodzakelijk.

Wat gaan we doen

Komende zomer wordt gebruikt om kilometers spoor te vernieuwen en worden tientallen wissels en kilometers bovenleiding vervangen. Om verdere verbetering en groei van het treinverkeer mogelijk te maken worden er op verschillende plaatsen wissels gesaneerd. Er wordt nieuwe dakbedekking aangebracht op een aantal overkappingen van stations en er wordt onderhoud gepleegd aan zes bruggen, waarna ze met in totaal zo’n 5000 liter verf weer een frisse uitstraling zullen hebben. Een aantal overwegen wordt vernieuwd en tussen Boxtel en Eindhoven worden de oude seinen vervangen voor nieuwe duurzame seinen met Ledverlichting.

Veel onderhoud en vernieuwing

Jaarlijks werken we op 2500 verschillende plekken aan het spoor. Tachtig procent van dat werk doen we ’s nachts ná aankomst van de laatste personentrein en vóór de start van de ochtendspits. Hierbij gaat het om kleine spoed herstelwerkzaamheden of om regulier onderhoud. Daarnaast zijn er ook een aantal kleine en grotere buitendienststellingen, waarvan 50 tot 60 meerdaagse buitendienstellingen. Ook dit werk doen we bij voorkeur ’s nachts, in het weekend en in de vakantieperiode.

Grote werkzaamheden

De meest in het oog springende grote werkzaamheden gedurende deze zomer, waarbij we een langere periode aan het werk zijn en die gevolgen kunnen hebben voor het treinverkeer zijn:

  • Utrecht Centraal: van 8 tot en met 17 juli plegen we groot onderhoud aan de sporen 1 t/m 4
  • Eindhoven: van 5 tot en met 14 augustus worden de sporen op het emplacement van Eindhoven richting Boxtel vernieuwd
  • Moerdijkbrug: van 25 juli t/m 11 augustus wordt de Moerdijkbrug hersteld en worden de sporen vernieuwd.
  • Gouda: van 8 t/m 31 juli vernieuwen we daar grotendeels de sporen

Hinder voor reizigers

De timing van de buitendienststellingen voor de werkzaamheden aan het spoor wordt zorgvuldig afgestemd met de vervoerders. Daarnaast worden ook andere stakeholders zoals goederenterminals en Schiphol hierbij betrokken. We proberen hinder voor de reizigers natuurlijk zoveel mogelijk te beperken, maar helaas kunnen we dit niet geheel voorkomen. Door het langer van te voren plannen van werkzaamheden

 en het slim combineren wordt de hinder voor reizigers zoveel mogelijk beperkt. Kijk voor je de trein pakt deze zomer op de reisplanner.