NOORD HOLLAND - Soms staan ondernemers voor grote uitdagingen. In sommige gevallen leidt dat tot faillissement en verlies van banen. Als ondernemers op tijd de juiste hulp en adviezen krijgen kan dat vaak voorkomen worden. Noord-Hollandse MKB’ers kunnen daarvoor terecht bij het regionale team van MKB Doorstart.

Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is de motor van onze economie en belangrijk voor de werkgelegenheid in onze provincie. Veel ondernemers starten kleinschalig vanuit passie en gedrevenheid en groeien door tot succesvolle ondernemingen. Maar wat als het even tegenzit? Weet een ondernemer dan op tijd de juiste hulp te vinden? En hoe houdt de ondernemer zijn bedrijf gezond? Er zijn bedrijven die niet groeien, of zelfs stoppen omdat ze de weg naar de juiste hulp niet op tijd vinden. Zo gaan ondernemerschap en werkgelegenheid onnodig verloren.

Voor deze groep ondernemers kan MKB Doorstart een belangrijke rol spelen. MKB Doorstart legt een snelle verbinding tussen vroegsignalering en praktische ondersteuning en zoekt samen met de ondernemer de weg naar de juiste dienstverlening om het bedrijf verder te brengen. Het kan gaan om financieringsvraagstukken, maar ook om praktische zaken op het vlak van bedrijfsvoering of coaching.

Door een bijdrage van de provincie is er nu ook een regionaal team van MKB Doorstart in Noord-Holland actief.