HEERHUGOWAARD - Archeologisch onderzoek naar het praalgraf van Brederode in Veenhuizen heeft aanwijzingen opgeleverd dat daar mogelijk al in de twaalfde eeuw mensen woonden. Om daar duidelijkheid over te krijgen zou nader onderzoek nodig zijn. Wethouder Leo Dickhoff (Cultuur) roept regiogemeenten en betrokken organisaties daarom op om intensiever samen te werken op het gebied van cultureel historisch onderzoek. Hij doet deze oproep ter gelegenheid van het verschijnen van het themabulletin Oude Hollandse Kerken dat gewijd is aan het archeologisch onderzoek naar het praalgraf. Tijdens dit onderzoek is ontdekt dat al in de periode 1275-1325 een grote kerk in Veenhuizen gebouwd werd. Een dergelijke grote kerk werd alleen gebouwd als er ook voldoende mensen woonden voor kerkdiensten. Eerdere aannames dat het gebied tussen Langedijk, Niedorp, Opmeer en Veenhuizen nagenoeg onbewoond was tot aan de inpoldering, worden hiermee ontkracht. Reden dus om te onderzoeken hoe bevolkt deze streek was. Voor de hand liggende samenwerkingspartners zijn bijvoorbeeld de gemeenten uit het gebied, de provincie Noord-Holland en kennisinstituten, historici, archeologen of historische verenigingen.

Twee kerkfunderingen blootgelegd
In 2016 is er archeologisch onderzoek gedaan naar het praalgraf van Brederode. In het graf naast het kerkje van Veenhuizen, werden de botresten van elf personen gevonden. DNA-onderzoek kon niet uitwijzen of deze personen familie van de eerste generatie Brederodes waren. Wel werden de funderingen van twee kerken blootgelegd op dezelfde plek. De meest recente fundering is die van de kerk die in 1864 gebouwd werd. In 1965 is deze kerk gesloopt. Daarvoor is de huidige kerk in de plaats gekomen. De oudste fundering die is aangetroffen is van een kerk uit de middeleeuwen. Dateringsonderzoek wijst uit dat deze kerk rond de jaren 1275 en 1325 gebouwd is.

Aanwijzingen derde oudere kerk
Mogelijk nog interessanter is dat onder de middeleeuwse fundering menselijke botresten en tufsteen zijn aangetroffen. De verschillende botresten stammen uit een periode van 1154 tot 1289. In die tijd kon men nog geen bakstenen bakken en werd tufsteen veel gebruikt als bouwmateriaal. Deze combinatie doet vermoeden dat er misschien een nog oudere kerk op deze plek heeft gestaan. Hard bewijs is hiervoor tijdens de opgraving helaas niet aangetroffen.

Themabulletin Veenhuizen
Het themabulletin Oud Hollandse Kerken is geheel gewijd aan de geschiedenis van de familie Brederode, hun binding met de regio Heerhugowaard en de opgravingen in Veenhuizen. In deze editie lanceert Henk Komen de theorie dat er een kerk meer westelijk heeft gelegen ter hoogte van het druipland Sappewerf (bij de Donkereweg). In een pachtcontract wordt een Schoorlse dochterkerk genoemd bij het plaatsje Van der Deke. Deze kerk kan een voorloper geweest zijn van de kerk Veenhuizen. Voor zover bekend wordt deze theorie momenteel niet verder onderzocht. Belangstellenden kunnen het themabulletin bestellen via www.oudehollandsekerken.nl. De stichting Oude Hollandse Kerken brengt twee keer per jaar een bulletin uit. Het doel van de stichting is het behoud van monumentale kerken in Noord- en Zuid-Holland.