HEERHUGOWAARD - Huishoudelijke hulp via de Wmo heet in Heerhugowaard voortaan thuisondersteuning. Terwijl veel gemeenten bezuinigen op de huishoudelijke hulp, heeft de gemeente Heerhugowaard nadrukkelijk besloten dit niet te doen. Wethouder Monique Stam: “Bij ons wordt het niet minder. We maken er juist iets extra’s van. Onder meer doordat we de thuiszorgmedewerkers de gelegenheid geven in actie te komen als zij signaleren dat er ergens iets aan de hand is. Daarnaast rekenen we de thuiszorgorganisaties straks niet meer af op uurtjes maar op het resultaat!”

Op dit moment wordt nog gewerkt met de termen Huishoudelijke Hulp 1 (vooral schoonmaakwerk) en Huishoudelijke Hulp 2 (schoonmaakwerk plus een aantal andere taken). Daar stapt de gemeente volgend jaar vanaf. Het belangrijkste doel is dat de klant goed geholpen wordt en dat deze de ondersteuning krijgt die noodzakelijk is. En of dat nu Huishoudelijke Hulp 1 of 2 heet, maakt niet uit.

Straks wordt alleen nog gesproken over thuisondersteuning en dat is toch een iets ruimer begrip. Monique Stam: ‘Voor de klant is en blijft een schoon huis het belangrijkst. Maar de medewerker van de thuiszorgorganisatie kan daarnaast ook ondersteuning bieden als er aanvullende vragen zijn of als hij of zij zich zorgen maakt over de klant. Dan kan de medewerker de klant bijvoorbeeld in contact brengen met welzijnsorganisatie MET of een andere professionele organisatie. De thuiszorgmedewerker kan de klant zo nodig ook helpen het netwerk wat meer te betrekken. En kleine dingen kan de medewerker soms zelf oppakken. De thuiszorgmedewerker is er toch en die ziet hoe het gaat in huis. Dan is het alleen maar slim om van die kennis gebruik te maken.’

Niet meer in uren 

Wat er nog meer gaat veranderen, is de indicatie. De Wmo-consulent van de gemeente zal straks niet meer bepalen hoeveel uren hulp iemand krijgt. Er wordt vanaf nu vooral gekeken wát er moet worden gedaan, hoe vaak dat moet gebeuren en of het op de juiste manier gebeurt. De tijd die de thuishulp daarvoor nodig heeft, is dan minder belangrijk. Monique Stam: ‘Mensen hoeven dus niet bang te zijn dat ze minder uren krijgen. De taken die gedaan moeten worden, worden straks nog steeds gedaan. Het wordt alleen nog meer maatwerk. En de klant bepaalt straks in overleg met de thuiszorgorganisatie hoe dat verder wordt ingevuld. We gaan als gemeente niet meer controleren op het aantal uren maar op het resultaat. Je kunt dus als klant niet zeggen: och, laat het werk maar liggen, ik vind het gezelliger om samen koffie te drinken. Het werk moet immers gedaan worden en dat moet goed gebeuren.’

Nieuwe aanpak scheelt administratie 

In de nieuwe aanpak hebben de thuiszorgorganisaties minder administratieve rompslomp. De thuiszorgaanbieder hoeft straks geen verantwoording meer af te leggen over de gewerkte uren per klant en dat scheelt tijd en energie. Monique Stam: ‘De tijd die ze daarmee besparen, kunnen ze besteden aan de werkelijke ondersteuning van de klant. En dat maakt dus dat ze dat stukje extra kunnen doen. Ze hoeven niet meer steeds die formuliertjes in te vullen maar kunnen al hun aandacht geven aan het werk voor de klant. Ik ben echt blij met deze verandering. Want we kunnen nu een beter product leveren terwijl het niet meer kost.’ Wat niet verandert, is het beleid van de gemeente dat een indicatie voor huishoudelijke hulp (en straks dus thuisondersteuning) alleen wordt afgegeven aan mensen die het huishouden niet zelf kunnen doen, ook niet op een aangepaste manier of met hulp uit de omgeving. Die indicatie geldt dan alleen voor de meest noodzakelijke hulp. De huishoudelijke hulp en straks thuisondersteuning kan vervolgens

verkregen worden via één van de organisaties waar de gemeente mee samenwerkt, of via een persoonsgebonden budget. In beide gevallen wordt een eigen bijdrage gevraagd die afhankelijk is van het inkomen.

2017 

Inwoners in Heerhugowaard die op dit moment huishoudelijke hulp via de Wmo ontvangen, hebben allemaal een eerste brief ontvangen met uitleg over de nieuwe filosofie. Het is de bedoeling dat medio juli 2017 de nieuwe situatie een feit is. Voor die tijd zullen de Wmoconsulenten contact opnemen met alle klanten om te kijken naar de nieuwe situatie. Klanten bij wie de indicatie eerder afloopt, krijgen eerder bericht.

Klanten, familieleden of andere belangstellenden met vragen, kunnen contact opnemen met Het Sociaalplein, e-mail hetsociaalplein@heerhugowaard.nl , tel. 14 072 (Kies Heerhugowaard en vraag naar Het Sociaalplein).