HEERHUGOWAARD - De Waarderhout is aan groot onderhoud toe. Vanaf komende zomer vinden er ingrijpende werkzaamheden plaats in het bos. Een deel van de bomen worden gekapt om ruimte te geven aan nieuwe bomen en vervolgens wordt het watersysteem van de Waarderhout  verbeterd. De werkzaamheden starten medio juli 2017. De verwachting is dat de werkzaamheden tot maart 2018 gaan duren.

Wat gaat er gebeuren?

De Waarderhout bestaat voornamelijk uit populieren. Een aanzienlijk deel van deze populieren heeft hun maximale leeftijd bereikt: ze groeien nauwelijks meer en breken snel af bij een storm. Om ruimte te geven aan nieuwe bomen wordt 30% van de oudere populieren weggehaald. We noemen dit proces dunning en dit vindt doorgaans eens in de 5-10 jaar plaats.

Essentaksterfte

Sinds een aantal jaren heerst er een nieuwe ziekte onder de essen in Nederland: de essentaksterfte  Deze wordt veroorzaakt door een schimmel die de boom aantast. De Waarderhout bestaat voor 5% uit essen. Bijna alle essen zijn aangetast en gaan het op een enkeling na het niet overleven. Een paar exemplaren zijn niet ziek en deze “resistente” essen laten we zorgvuldig staan. Want juist die kunnen in de toekomst voor een nieuwe generatie resistente essen zorgen.

Betere waterkwaliteit

Na het zagen van de bomen worden de sloten en watergangen geoptimaliseerd en met elkaar verbonden. Zo kan het water in de Waarderhout beter doorstromen en hierdoor wordt de waterkwaliteit verbeterd. Daarbij laten we een aantal oevers minder steil aflopen zodat ze een natuurvriendelijk uitstraling krijgen.

Zorgvuldig werken

Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig met vakmanschap en met oog voor plant en dier. Dat betekent dat voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld broedbomen van roofvogels, holle bomen met nesten of verblijfplaatsen van vleermuizen of bijzondere planten aanwezig zijn in het werkgebied. Als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. Staatsbosbeheer doet dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer en is FSC gecertificeerd. Populier en duurzaam loofhout (o.a. linde, eik en kers) worden herplant. De Waarderhout heeft tijd nodig om van deze maatregelen te herstellen. Uiteindelijk wordt het een bos met veel boomsoorten.

Zwaar materieel

Er gaat dus een hoop gebeuren in de Waarderhout. Er komen grote machines die het hout machinaal gaan ‘oogsten’. Een zogenaamde ‘harvester’ zaagt de bomen om en een ‘forwarder’ haalt de stammen uit het bos die hij vervolgens langs de kant van de weg legt. Een harvester lijkt op een graafmachine. Alleen zit er aan de graafarm geen bak om mee te graven, maar een hightech zaagmachine. Deze zaagkop zaagt in korte tijd de boom om, meet automatisch de dikte en lengte, en zaagt de stam in stukken van gelijke lengte.

Hinder en excursie

Als bezoeker van de Waarderhout kunt u enige hinder van de werkzaamheden ondervinden. Paden zijn tijdelijk minder goed toegankelijk. Dit wordt in het bos aangegeven. De parkeerplaats aan Rustenburgerweg, plukbos en speelbos blijven in principe toegankelijk. Staatsbosbeheer legt u graag uit hoe alles in zijn werk gaat en organiseert daarom  een excursie in de Waarderhout op vrijdag 21 juli 2017 om 19.00 uur. Vanuit ons vakmanschap werken we aan een mooie en gevarieerde natuur.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, stuurt u gerust een mail naar

waarderhout@staatsbosbeheer.nl

Wilt u op de hoogte gehouden worden: kijkt u ook naar

www.boswachtersblog.nl/noord-holland/ of

www.facebook.com/DeWaarderhout/

Excursie:

vrijdag 21 juli 2017 om 19.00 uur (aanmelden via  waarderhout@staatsbosbeheer.nl)

Verzamelen bij ingang parkeerplaats Rustenburgerweg – (Speelbos)