HEERHUGOWAARD - Zuyder Waert doet mee aan het onderzoeksproject “Namaste Familieprogramma voor contact met mensen met dementie” van het VU medisch centrum Amsterdam en is begin januari gestart met het uitvoeren van het Namaste Familieprogramma. 

Teamcoach Marian Klos is enthousiast over de deelname aan het programma: “Er is in Nederland een beperkt aantal zorginstellingen dat deel kan nemen aan dit belangrijke onderzoek en wij behoren tot de gelukkigen”. Zuyder Waert startte begin dit jaar met informatiebijeenkomsten en trainingen. Nu gaan ze echt aan de slag met Namaste. Voor de inpassing van Namaste in Zuyder Waert is een speciale ruimte ingericht. “We doen al veel, zoals ‘snoezelen’ en handmassage, maar nog niet zeven dagen per week structureel met en voor een bewoner.”

Tien bewoners zijn geselecteerd om mee te doen aan Namaste. In overleg met VUmc is gekozen voor twee uur Namaste-tijd in de ochtend begeleid door twee medewerkers en minimaal één vrijwilliger. “Er zijn nu 10 vrijwilligers betrokken bij dit programma, maar we hopen dat uit te kunnen breiden naar 21 personen.” Mensen die hier interesse in hebben, kunnen contact opnemen met vrijwilligerscoördinator Yvonne Grol (y.grol@magentazorg.nl). “Familieleden van de betreffende bewoner zijn uiteraard ook altijd welkom bij de Namaste-uren. Zij leren dan op een andere manier contact te maken met hun naaste met dementie.”

Over Namaste
Het van oorsprong Amerikaanse Namaste zorgprogramma richt zich op het verbeteren van de levenskwaliteit van verpleeghuisbewoners met ernstige dementie en het vergroten van positieve ervaringen voor hun familieleden. Dit programma biedt de kans om familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers actiever te betrekken bij de zorg van de naaste. Contact hebben staat centraal, bijvoorbeeld door aanraking of door iets samen doen. In andere landen wordt dit dagelijkse programma zeer gewaardeerd en laat positieve effecten zien op o.a. het gedrag van bewoners en de ervaringen van familie en verzorgenden met de zorg.

Namaste in Nederland
Het programma wordt aangepast aan de Nederlandse situatie en de onderzoekers van het VU medisch centrum zullen de effecten daarvan in verschillende verpleeghuizen testen en kijken of het programma kosteneffectief is. Om de effecten van het Namaste Familieprogramma te bepalen worden gegevens verzameld via vragenlijsten bij o.a. de familie, de verzorging en de arts en via observaties bij de verpleeghuisbewoners.

De onderzoekers verwachten dat de investering in (extra) tijd die de familie en vrijwilligers besteden aan de persoon met dementie direct ten goede komt aan hen allemaal. Als het Namaste Familieprogramma de kwaliteit van leven van mensen met ernstige dementie verbetert, zal dit zorgprogramma op aangepaste wijze binnen de woningen geïntroduceerd worden.