IJMUIDEN - Oktober is de Maand van de Geschiedenis en het thema dit jaar is ‘Wat een ramp’. Het Zee- en Havenmuseum haakt hierop aan met een nieuwe expositie in de Loodsenzaal met de poëtische titel ‘Rozen verwelken, Schepen vergaan’.


Op de kop van de haven in IJmuiden staat het IJmuider Vissersmonument, een drie meter hoog bronzen beeld van een visser met stormlantaarn in de hand. Op de 16 borden bij het monument staan de namen van 319 op zee gebleven IJmuider vissers vanaf 1886. Het monument werd opgericht om de nagedachtenis van de omgekomen vissers te eren en om een plaats van herdenking te bieden aan hun nabestaanden en aan de gehele burgerij. In deze tentoonstelling worden enkele verhalen verteld over de schepen waarop de vissers, wier namen op het vissersmonument staan, voeren en waarvan de geliefden met enkel herinneringen achterbleven. Voor velen een enorm verdriet en een grote ramp.

In poëziealbums wordt al jarenlang een versje geschreven dat begint met de regel: Rozen verwelken, Schepen vergaan. De regels van dit versje hebben voor veel vissersfamilies een diepe betekenis. Dat veel mensen nog steeds het versje kennen, bewijst het grote aantal albums dat het museum, na één enkele oproep, in bruikleen ontving. In deze tentoonstelling zijn dan ook 41 poëziealbums met het bekende versje of een variant daarop zien.

De tentoonstelling is met ingang van zaterdag 1 oktober te zien.

Het museum is geopend op zaterdag-, zondag- en woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. In de week van de herfstvakantie, van 15 t/m 23 oktober, is het museum iedere middag geopend, behalve maandagmiddag. De museumkaart is geldig. Op de website staan alle actuele bezoekregels en verdere informatie. www.zeehavenmuseum.nl. Adres: Havenkade 55 te IJmuiden.