Update

HEERHUGOWAARD/LANGEDIJK - Op woensdag 24 november 2021 zijn de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad van Dijk en Waard. Het instellen van een nieuwe gemeente vraagt om een nieuw gekozen gemeenteraad. Dit is de eerste en belangrijke stap op weg naar het bestuur van de nieuwe gemeente. Om tot een nieuwe gemeenteraad te komen, wordt een tussentijdse raadsverkiezing georganiseerd. Deze tussentijdse verkiezingen worden ook wel ‘herindelingsverkiezingen’ genoemd. Herindelings verkiezingen Dijk en Waard TEKST Paul van der Molen • FOTO Aangeleverd van onze redactie Update - onderdeel van regiodagbladen.nl | september 2021 | 27 Uw stem is nu nog belangrijker! Juist voor deze eerste verkiezingen is uw stem van groot belang. De eerste gemeenteraad van Dijk en Waard zal namelijk een aantal belangrijke besluiten nemen voor de toekomst van de nieuwe gemeente. De komende jaren wordt namelijk op veel terreinen het beleid gelijkgetrokken of aangepast. Dit kan onder anderen gevolgen hebben voor de gemeentelijke belastingen, de (gemeentelijke) voorzieningen, onderhoud en afvalinzameling, dienstverlening en nog veel meer. Daarnaast start de gemeenteraad de zoektocht naar wie de eerste burgemeester wordt van Dijk en Waard. De selectieprocedure voor deze functie is volledig in handen van (een vertegenwoordiging van) de nieuwe gemeenteraad. Tot die tijd wordt door de Commissaris van de Koning een waarnemend burgemeester aangesteld. Algemene informatie Meer informatie over het proces rondom de verkiezingen is te vinden op de website van het centrale stembureau van de gemeente Heerhugowaard. In de Wet Arhi (Algemene regels herindeling) is vastgesteld dat de gemeente met de hoogste inwoneraantal, in dit geval Heerhugowaard, de verkiezingen moet organiseren. Op de website van de gemeente staat meer informatie voor politieke partijen en is straks ook te vinden over wat u moet doen als u uw stempas bent verloren, een volmacht wilt geven en uiteraard ook waar u kunt stemmen. De eerste gemeenteraad van Dijk en Waard wordt op maandag 3 januari 2022 officieel geïnstalleerd. De gemeente Dijk en Waard heeft straks 37 raadsleden. Dit aantal is vastgesteld in de Gemeentewet en is gebaseerd op het aantal inwoners van een gemeente. Op dit moment heeft Langedijk 21 raadsleden en Heerhugowaard heeft 31 raadsleden. De huidige raadsleden gaan dus niet automatisch over naar de nieuwe gemeente. De uitkomsten van de verkiezingen in november 2021 zijn hiervoor bepalend. De partijen die gaan meedoen aan de verkiezingen kiezen zelf welke kandidaten zij op de kieslijst zetten voor de herindelingsverkiezingen. Wethouders Zowel Langedijk als Heerhugowaard hebben op dit moment elk vier wethouders. Net als raadsleden, gaan ook de wethouders niet automatisch over naar de gemeente Dijk en Waard. In de meeste gevallen zal, na het vaststellen van de verkiezingsuitslag, de grootste partij met de coalitieonderhandelingen starten. De partijen dragen daarbij de wethouders voor die de uiteindelijke coalitie gaan vormen. Het is normaal bij een gemeentelijke herindeling dat de wethouders al meteen benoemd worden tijdens de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeente. De coalitieonderhandelingen kunnen namelijk al direct na de verkiezingen in november 2021 van start gaan. Kijkende naar het aantal inwoners is de verwachting dat Dijk en Waard tussen vijf en zeven wethouders zal krijgen. Het kan gebeuren dat het niet lukt om voor 1 januari 2022 een nieuw college te vormen. In dat geval blijft het college van Heerhugowaard (want dat is de grootste gemeente) aan tot er nieuwe wethouders benoemd zijn. Burgemeester Op de herindelingsdatum van 1 januari 2022 heeft de nieuwe gemeente nog geen vaste burgemeester. Over dit proces moet de nieuwe gemeenteraad zich buigen. De nieuwe gemeenteraad start met het opstellen van een profiel en met de werving en selectie van een nieuwe burgemeester. Dit proces kan daarom pas worden gestart nadat de nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd in januari. De verwachting is dat halverwege 2022 bekend is wie de eerste burgemeester van Dijk en Waard zal zijn. Om op de herindelingsdatum van 1 januari 2022 en in de periode daarna toch een burgemeester te hebben, benoemt de Commissaris van de Koning een waarnemend burgemeester. Deze burgemeester is waarnemend tot aan de benoeming van een ‘definitieve Kroonbenoemde’ burgemeester. Voor zowel de functie van waarnemend als die van de definitieve burgemeester kan het zijn dat deze wordt vervuld door een van de huidige burgemeesters. Maar het kan ook zijn dat het wordt ingevuld door iemand ‘van buiten’. Op dit moment is dat nog niet bekend. De commissaris van de Koning neemt hier binnenkort een besluit over. Huidige burgemeesters Leontien Kompier (burgemeester Langedijk) en Bert Blase (burgemeester Heerhugowaard) zijn tot de fusie op 1 januari 2022 nog burgemeester. Het is aan de Commissaris van de Koning om een waarnemend burgemeester te benoemen in de periode na de fusie. Dit kan een van de huidige burgemeesters zijn of iemand van buiten. Å

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=