Update

28 | Update - onderdeel van regiodagbladen.nl | september 2021 PVDA Dijk en Waard Eerlijker en Fatsoenlijker ‘Eerlijker en Fatsoenlijker’. Met deze titel geeft de PvdA aan dat ze met open vizier het politieke toneel op zal gaan. Ze willen dat Dijk en Waard een goede, leefbare woonplaats is voor alle inwoners. Goede sociale- en woonomstandigheden staan hier voorop. Zorg voor milieu en veiligheid zijn hiermee nauw verweven. Met het vaststellen van de kandidatenlijst had de ledenvergadering ook geen moeite. De ontwerplijst, opgesteld door een onafhankelijke commissie met bestuurders uit de regio, werd zonder wijzigingen overgenomen. De kandidatenlijst wordt aangevoerd door Naïma Ajouaau uit Heerhugowaard, zij heeft bewezen leiderschapskwaliteiten, heeft veel politiek inzicht en ervaring binnen de PvdA, o.a. in het landelijk bestuur van de partij, als voorzitter van de Rooie Vrouwen en in het verleden als lid van de Provinciale Staten fractie. Op de tweede plaats staat Petra Feenstra uit Langedijk. Zij is zeer gedreven, betrokken en creatief. Ze maakt al een aantal jaren deel uit van de steunfractie in Langedijk. Hudson Louis staat op de derde plaats. Hij heeft ervaring in het raadswerk en is financieel goed onderlegd. Op de vierde plek staat Mieke Hageman, iemand met veel politiek inzicht, zeer gedreven en een bekend gezicht in het Heerhugowaards onderwijs. Als jongste kandidaat zal Jacco Pellenkoft de vijfde plaats bezetten. Hij is lid van de JS, onderzoekend en doordacht en kan van grote betekenis zijn voor de toekomstige fractie. Deze vernieuwingsslag betekent ook het aanstaande vertrek van de huidige raadsleden en wethouder. We danken wethouder Marcel Reijven (Langedijk) en raadsleden Stefan Brau (Heerhugowaard), Jaap Koppelaar (Heerhugowaard) en Arthur Glas (Langedijk) alvast voor hun harde werk en zien uit naar een mooie overgangsperiode waarin de nieuwe generatie goed gebruik zal maken van de ervaring binnen de rest van de kandidatenlijst. langedijk.pvda.nl | heerhugowaard.pvda.nl D66 Dijk en Waard Samen kom je verder D66 Dijk en Waard wil net als voorheen zich blijven inzetten voor onze inwoners. Samen met de collega politieke partijen, inwoners, ondernemers en belangenorganisaties. Samen kom je verder. Wij zijn ervan overtuigd dat we met elkaar een succes kunnen maken van de nieuwe gemeente. Een gemeente waar alle kernen dezelfde dienstverlening ontvangen. Waar iedereen zijn eigen identiteit behoudt en waar iedereen zichzelf kan zijn. Een gemeente die regionaal een sterke positie inneemt en waar leefbaarheid voorop staat. D66 Dijk en Waard wil zich richten op behoud en versterken van de natuur en biodiversiteit. Een prachtige, groene en waterrijke gemeente met duurzaamheid in het DNA. Wij willen kansen pakken om te verduurzamen en duurzame innovaties mogelijk maken. Daarnaast willen wij dat elke inwoner in een geschikte woning kan wonen. Waarbij beschikbaarheid en betaalbaarheid voorop staan. Kernen van Dijk en Waard. Het is belangrijk om de eigen identiteit van elke kern te behouden. Wij erkennen de kracht van elke kern. En we zijn ervan overtuigd dat ze elkaar en andere wijken en buurten in Dijk en Waard versterken. Verder streven wij ook naar andere of nieuwere manieren van besturen. Met veel meer invloed voor de inwoners en ruimte bieden aan ondernemers. Burgerinitiatieven moeten gestimuleerd en ondersteund worden en een burgerbegroting moet mogelijk gemaakt worden. Het gemeentelijke bestuur is er voor de inwoners, en niet andersom. Ook krijgen ondernemers meer ruimte en kunnen uitgaan van ‘Ja, mits’ i.p.v. ‘Nee, want’. D66 kijkt uit naar een bruisend cultureel leven en horeca met structurele investering in onze bibliotheekvoorzieningen, onze musea en culturele evenementen. Samen met hoogwaardige sportvoorzieningen, de juiste toegang van onderwijs en maatwerk in jeugdzorg zorgen we dat investeringen in jeugd en jongeren blijvend zijn. Gemeente Dijk en Waard: een nieuw avontuur. Een nieuw begin met vertrouwen tot in de kern. www.dijkenwaard.d66.nl ‘Ga stemmen op 24 november. Samen op weg naar Dijk en Waard!’ Falco Hoekstra - VVD Dijk en Waard VVD Dijk en Waard Voor alle inwoners en ondernemers Wat verwacht uw partij van de nieuwe gemeente Dijk en Waard? Wij verwachten dat ieder dorp in Dijk en Waard uniek is en zal blijven. Juist door de optelsom komen we samen verder. Er zijn veel voorzieningen die we vooral willen behouden! Van zwembad tot theater en van winkelcentrum tot dorpscafe. Van de nieuwe gemeente verwachten wij lef om te investeren en alle uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan. Waar staat uw partij voor tijdens de gemeenteraadsverkiezingen? De VVD Dijk en Waard staat voor een gemeente die werkt voor alle inwoners en ondernemers. Dijk en Waard is een unieke plek waar je gewoon nog een huis moet kunnen vinden, er altijd groen dichtbij is, waar ondernemers kunnen ondernemen en we omkijken naar elkaar. Wij gaan voor: • Bouwen van 10.000 woningen, waarvan minimaal 2.500 betaalbare starterswoningen. Ook bouwen we meer seniorenwoningen en gezinswoningen om de woningmarkt weer op gang te krijgen. • Betaalbare nieuwbouwwoningen zijn om in te wonen, niet om in te beleggen. Daarom zijn wij voor een zelfbewoningsplicht. • Ieder kind moet veilig op straat kunnen spelen en zelf naar school gaan. Onveilige verkeerssituaties in wijken en op de grotere wegen pakken we aan, zoals bij het kruispunt van de Oosttangent en Van Veenweg / de Draai. • Altijd een parkeerplaats in de buurt en parkeergarages bouwen in het centrum van Heerhugowaard en bij het station. • Meer groen in je straat is beter voor het klimaat. Straten en wijken gaan we vergroenen om zo het hoofd te bieden aan klimaatverandering. • De energietransitie blijft voor iedereen haalbaar en betaalbaar. Niemand zal in Dijk en Waard worden gedwongen om de gasaansluiting te vervangen voor elektrisch. • Dijk en Waard wordt de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. • We houden de belastingen laag. Ieder dorp of wijk kent zijn eigen karakter en zijn eigen kenmerken. De eigenheid en eigenzinnigheid van deze dorpen en kernen willen we behouden en versterken samen met inwoners en lokale ondernemers. Alleen met elkaar kunnen we onze dorpen en wijken een fijne plek houden om te wonen, leven en werken. Vragen als; Hoe gaan we om met verkeer, het groen en het speelpark? Wat voor woningen mogen er komen, hoe ziet jouw straat eruit, en hoe houden we voorzieningen in stand? Deze vragen worden niet op het gemeentehuis beantwoord, maar in gesprek op straat. In een leefbaar dorp of wijk krijgen initiatieven van inwoners de kans en werken we samen aan de toekomst van Dijk en Waard! www.dijkenwaard.vvd.nl CDA Dijk en Waard Één Dijk en Waard, Één CDA Gemeente Dijk en Waard gaat óók over zorg en cultuur. Onze gemeente heeft zijn eigen cultuur: bijvoorbeeld de Broekerveiling, Cool Kunst en Cultuur, onze zuurkoolfabrieken, de koolvelden en kermissen. CDA Dijk en Waard acht cultuur belangrijk omdat het bedraagt aan persoonlijke ontplooiing van mensen en gevoel van verbondenheid binnen de gemeente. Met betrekking tot zorg ziet CDA Dijk en Waard vooral veel in collectieve voorzieningen. Er moet een goede balans zijn tussen vraag en aanbod door in te spelen op de daadwerkelijke vraag van de zorgbehoevende. Meer investeren in thuiszorg hoeft niet per definitie een verbetering op te leveren. CDA Dijk en Waard ziet liever dat er naar verbeteringen van de thuiszorg wordt gezocht in de manier van werken, door bijvoorbeeld meer samen te werken met andere instellingen. Het zijn slechts een paar van de speerpunten van CDA Dijk en Waard, en uiteraard heeft men aandacht voor alle problematiek binnen de nieuwe gemeente, maar vooral voor alle mensen. Partijvoorzitter Gido Schouten: 'CDA Dijk en Waard is een fantastische club mensen. Kijk alleen al naar de verdeling man- vrouw, en jong-oud. De afgelopen maanden heb ik iedereen kunnen spreken en hier zit zo veel potentie en frisse energie in. Iets wat wij als CDA Dijk en Waard heel goed kunnen gebruiken richting de verkiezingen in november 2021. Wij hebben er zin in en jullie gaan nog veel van ons horen!' www.cda.nl

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=