Update

Update - onderdeel van regiodagbladen.nl | september 2021 | 31 DOP Dijk en Waard Samen werken aan Dijk en Waard 'Al 43 jaar dient de DOP de belangen van de inwoners van Heerhugowaard en binnenkort ook Langedijk. Sinds de oprichting in 1978 staat de DOP in dialoog met alle inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties om samen onze gemeente vorm te geven. Dat deden wij als HOP voor Heerhugowaard en dat we staan te popelen om dit te doen voor heel Dijk en Waard.' Dat stelt John Does, lijsttrekker van de DOP. Geboren in 't Kruis en onder meer getogen in de oude gemeenschap De Draai aan de Oostdijk is Does er als geen ander van doordrongen dat de eigen identiteit van de diverse kernen in de nieuwe gemeente Dijk en Waard van grote waarde is. 'Dijk en Waard haalt zijn kracht uit de prachtige en authentieke eigenheid van elke kern, van 't Kruis tot aan Koedijk en van Veenhuizen tot aan Sint Pancras. Dat moeten we koesteren en versterken.' Daarom pleit John Does ervoor om de inwoners van elke kern daar waar het kan zelf hun leefomgeving vorm te laten geven. Immers, de eigen inwoners zien dagelijks hoe het in hun omgeving beter kan. 'De nieuwe gemeente Dijk en Waard moet de inwoners in de kernen daarin faciliteren. Of dat nu in Centrumwaard is, in de Stad van de Zon, of in Broek op Langedijk. Onze inwoners zijn goed in staat in samenspraak met elkaar hun visie op hun leefomgeving te vorm te geven. Zij kennen hun woonomgeving als geen ander!' Daarnaast ziet de DOP in de nasleep van de Coronacrisis de noodzaak het verenigingsleven in de nieuwe gemeente Dijk en Waard een boost te geven. Ook de cultuursector snakt naar meer ondersteuning. 'Jong en oud snakken naar ontmoeting, terwijl het verenigingsleven en de cultuursector juist zware klappen hebben gehad. We gaan hard aan de slag om Dijk en Waard levendiger te maken en te houden.' Dat de DOP als zo'n lange historie heeft, helpt daarbij, zegt John Does. 'Elke inwoner kent ons als een stabiele partij die vooral luistert naar de inwoners, erg betrokken is bij het verenigingsleven en cultuursector en niet afhaakt als het moeilijk wordt. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om de belangen van de inwoners voorop te laten staan.' www.dopdijkenwaard.nl Groenlinks Dijk en Waard Een fijne en sociale plek om te wonen Groenlinks Dijk en Waard richt de blik op de toekomst Een grotere en sterkere gemeente biedt volop kansen, vindt Soledad van Eijk, lijsttrekker voor Groenlinks Dijk en Waard. Verduurzaming moet zo makkelijk mogelijk worden . Soledad van Eijk zit sinds 2018 in de gemeenteraad van Langedijk voor Groenlinks. Ze stelde zich verkiesbaar nadat ze hoorde dat er nieuwe mensen werden gezocht. Soledad: 'Ik moest er wel even over nadenken, maar voor mij stond in ieder geval vast dat Groenlinks in de raad vertegenwoordigd moest zijn. Ik heb altijd op de partij gestemd en ik kom uit een politiek nest, dus daarmee bezig zijn hoort er gewoon bij.' Wonen in Dijk en Waard Groenlinks wil dat de gemeente een fijne en sociale plek is voor de bewoners, waar we ons ook bezighouden met de grote vraagstukken, vertelt Soledad. 'Dat betekent dat we het woningprobleem moeten aanpakken. Vooral voor starters is sociale huur en betaalbare koop belangrijk. Tot nu toe zoekt de gemeente steeds de ondergrenzen op van wat we hebben afgesproken. Zo’n beleid is een wassen neus als het gaat om betaalbare woningen. Daarom moeten er veel meer sociale huurwoningen bij komen. De wijken moeten vanzelfsprekend bestaan uit een goede mix met veel ruimte voor sociale huur en betaalbare koopwoningen.' Participeren in duurzaamheid Groenlinks streeft naar een energie-neutrale gemeente in 2030. Daarbij trekt de gemeente, wat Groenlinks betreft, samen op met de bewoners. 'Verduurzaming moet zo makkelijk mogelijk worden. Het moet voor de bewoners en bedrijven aantrekkelijk zijn om zonnepanelen op het dak te leggen. Iedereen kan straks participeren in de plaatsing van windmolens. Dat kan bijvoorbeeld met een energiecoöperatie. Ook moet de gemeente meer gebruikmaken van financiële ondersteuning; denk aan subsidieregelingen of de mogelijkheid om een duurzame lening aan te gaan. Die wordt dan terugverdiend met een lagere energierekening. Door samenwerking en ondersteuning is de gemeente minder geld en tijd kwijt, en deze werkwijze versterkt bij inwoners het vertrouwen in de politiek. Uiteindelijk wint het klimaat en daarmee iedereen.' Sterke gemeente De fusie van Dijk en Waard biedt allerlei kansen voor de bewoners en maakt de gemeente sterker. En dat is hard nodig, meent Soledad. 'De landelijke overheid legt steeds grotere uitdagingen bij gemeentes neer. Dijk en Waard kan deze uitdagingen aan, daar zijn we van overtuigd. Kijk bijvoorbeeld naar de jeugdzorg. Mede door bezuinigingen ontstonden daar lange wachttijden, waardoor de problemen van jongeren die hulp nodig hebben steeds ingewikkelder worden. Gelukkig is er nu een goede regionale visie die kind en ouder centraal stellen. Groenlinks kan er binnen Dijk en Waard voor zorgen dat die visie ook echt wordt uitgevoerd. Dat is het voordeel van een grote gemeente. Samen staan we sterk.' www.dijkenwaard.groenlinks.nl ChristenUnie Dijk en Waard Kiezen voor wat écht telt! Heerhugowaard en Langedijk bundelen hun krachten om een mooie en sociale gemeente te realiseren. Daarin is het goed wonen, werken en recreëren. Dijk en Waard is straks een gemeente die de complexe vraagstukken voor haar inwoners kan aanpakken en dat samen met de regio doet. Kiezen voor wat écht telt! De ChristenUnie stelt in haar Verkiezingsprogramma de inwoner centraal. Uitgangspunt is: Dijk en Waard wordt de mooiste en sociaalste gemeente van Noord-Holland. Samen met onze inwoners realiseren we dat. Geen makkelijke opgave, maar wij gaan daarvoor. Om zo’n gemeente tot stand te brengen, maken wij ons sterk voor de volgende punten • Een open en transparant gemeentebestuur dat bereid is om haar inwoners optimaal te laten participeren bij ontwikkelen van plannen. • Goede voorzieningen in de wijken en (dorps)kernen waarbij iedereen zich veilig en thuis voelt. Criminaliteit en wangedrag wordt niet getolereerd en pakken we aan. We koesteren het verenigingsleven en vrijwilligerswerk. • We bouwen betaalbare woningen voor alle doelgroepen. Snelheid van bouwen staat voorop, maar niet ten koste van onze natuur. • Langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) heeft prioriteit. Inwoners moeten zich veilig kunnen verplaatsen in onze gemeente. • Respect en erkenning voor elkaar: discriminatie hoort daarbij niet thuis. • Goede zorg voor iedereen: jongeren de kans geven om zich te ontwikkelen en ouderen waardig oud laten worden. Iedereen moet kunnen meedoen. Goed sociaal beleid is belangrijk. • Gezinnen staan centraal, want zij zijn de hoeksteen van de samenleving. Ouders mogen rekenen op goed onderwijs voor hun kinderen. • Onze jeugd moet ook in de toekomst in een mooie en leefbare omgeving kunnen wonen. De gemeente stimuleert verantwoord omgaan met natuur en milieu en geeft het goede voorbeeld. • De inbreng van vrijwillersorganisaties als kerken gebruiken en waarderen we. • We stimuleren gezonde economische bedrijvigheid, want dat is goed voor de werkgelegenheid en inkomens van onze inwoners. Hoe realiseren wij dit? Niet alle punten hebben we benoemd. In ons verkiezingsprogramma staan ze beschreven. We gaan bouwen aan een Dijk en Waard waar iedereen zich thuis voelt. Samen met onze inwoners. We doen dat vanuit onze christelijke opdracht om samen verantwoordelijkheid voor onze gemeenschap te dragen. Zorgdragen voor een samenleving die verantwoord omgaat met de schepping. Ervoor zorgen dat iedereen écht telt en meedoet in Dijk en Waard. Als ChristenUnie hebben we zowel in Heerhugowaard en Langedijk bewezen een constante factor te zijn met een degelijke politieke inbreng. Met onze ervaren kandidaat Fred Ruiten als lijsttrekker en een brede steunfractie zetten we er de schouders onder om onze plannen waar te maken voor de inwoners van Dijk en Waard. ChristenUnie, een Dijk van een partij die uw stem Waardig is! www.heerhugowaard.christenunie.nl Uitgelicht Politiek John Does Fred Ruiten Soledad van Eijk

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=