DIJK EN WAARD - Vijf woningbouwprojecten in Dijk en Waard ontvangen gezamenlijk een subsidie van € 4.711.135 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De Startbouwimpuls helpt gemeenten om snel te bouwen wat vergund is én snel te vergunnen wat op korte termijn gebouwd kan worden.

In Dijk en Waard gaat het om drie projecten in het Stationskwartier: Stationshaven, Stationsmeester en 3Kwartier (totaal 457 woningen). Ook de ontwikkeling van Woonstichting Langedijk aan de Gildestraat (105 woningen) en de nieuwbouw van 37 woningen aan de Hectorlaan worden met de Startbouwimpuls versneld. De bouw van deze woningen start in 2024 en 2025.

Nils Langedijk, wethouder Wonen: "Met deze vijf projecten worden ook 320 sociale huurwoningen gerealiseerd. Mooi dat we die woningen met deze Startbouwimpuls versneld kunnen bouwen in Dijk en Waard."