DIJK EN WAARD - De vrijdag voor Koningsdag is de traditionele jaarlijkse lintjesregen. Vrijdag 26 april krijgen acht Dijk en Waarders een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Allen ontvangen zij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau, uit handen van burgemeester Maarten Poorter.


Aansluitend vindt de Aubade plaats, waar alle Dijk en Waardse gedecoreerden zijn uitgenodigd die ooit een Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen voor hun jarenlange en waardevolle inzet voor de samenleving.

De gedecoreerden zijn:

De heer J. Alferink uit Sint Pancras (25-07-1946)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Tot zijn pensionering in 2010 is de heer Alferink werkzaam geweest bij Aannemingsbedrijf Groen & Wit. Hij ontplooide daarnaast de volgende vrijwillige activiteiten:

 • Van 1973 tot 1998 was meneer Alferink vrijwilliger bij de Voetbalclub Almaria Victrix te Alkmaar (800 leden), waar hij de jeugdkeepers trainde. Daarnaast ondersteunde hij bij het opbouwen van het nieuwe clubhuis en was hij lid van de bouwploeg van de jeugdkampen. Door zijn technische inzicht en kunde werd er menig spel opgebouwd. Betrokkene zorgde geheel belangeloos voor de benodigde materialen en enthousiasmeerde zijn medevrijwilligers.

 • Sinds 2010 is hij vrijwilliger bij kinderboerderij Jong Leven te Sint Pancras, waar hij de bouw en het onderhoud van de dierenverblijven verzorgt, net als de gebouwen en hekwerken. Hij heeft de kinderboerderij een ware facelift gegeven, met veel complimenten van de bezoekers tot gevolg. Daarnaast is hij (sinds 2021) de ontwerper, uitvoerder en coördinator van de renovatie en verduurzaming van het vrijwilligersverblijf.

De heer H.J.M. Bekker uit Noord-Scharwoude (14-05-1954)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Bekker was tot zijn pensionering in 2018 werkzaam als technisch adviseur bij Advin (onderdeel van Dura Vermeer) te Hoofddorp. Daarnaast bekleedde hij een aantal vrijwilligersfuncties:

 • Sinds 2012 is hij roei-instructeur bij Roeivereniging OSSA te Dijk en Waard voor de nieuwe leden. Van 2013 tot 2015 was hij daar ook secretaris. Betrokkene kreeg te maken met een bestuurscrisis en wist de vereniging in rustiger vaarwater te brengen. Sinds 2015 is hij voorzitter van de club. Hij initieert en realiseert grote projecten, zoals een nieuwe botenloods, een nieuwe sociëteit, de aanschaf van boten, ledenwerving en buitenlandreizen.

 • Van 1971 tot 2009 was de heer Bekker vrijwilliger bij, en bestuurslid (1975-1981) van de volleybalvereniging Reactie te Alkmaar. Hij fungeerde als wedstrijdsecretaris, zette het mini-volleybal op en fungeerde als scheidsrechter.

 • Van 1982 tot 1994 was hij bestuurslid van de PCI Sint Jan de Dooper te Noord-Scharwoude. Vanuit die functie organiseerde hij acties om financiële steun te kunnen verlenen aan mensen die het moeilijk hadden. Hij voerde tevens het overleg met de gemeente.

De heer A.P. Witlox uit Heerhugowaard (21-11-1944)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Tot zijn pensionering in 2005 was de heer Witlox werkzaam als inkoper bij ECN.

Hij is daarnaast actief in de volgende vrijwilligersfuncties:

 • Sinds 1991 is hij als voorzitter (2002-2008) bestuurslid betrokken bij de Kunstkerk Dijk en Waard, de voormalige Stichting Artotheek Heerhugowaard. Hij organiseerde exposities, zorgde voor vernieuwing in de kunstcollectie en verzorgde diensten in de artotheek. Ook zette hij zich in voor het vinden van een nieuwe locatie voor de artotheek.

 • Sinds 2017 is de heer Witlox ook taalmaatje bij de Stichting Taalwerkgroep Dijk en Waard.

Mevrouw C.H. Harder-van Ravensberg uit Heerhugowaard (19-10-1936)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Harder–van Ravensberg is als vrijwilliger actief bij de CGKV Kerk De Ontmoeting te Broek op Langedijk. Daar bekleedde ze de volgende functies:

 • Van 1972 tot 1980 was ze leider van de jeugdvereniging, van 1980 - 2023 kerktaxi, 2000 - heden vrijwilliger. Mevrouw maakte en verkocht kaarten ten bate van de hulpverlening in Oost-Europa en van 2006 tot 2015 was ze vertrouwenspersoon.

 • Van 1980 tot 1986 was mevrouw Harder – van Ravensberg bestuurslid van Horizon Zorgcentrum te Broek op Langedijk (en rechtsvoorganger).

 • Van 1990 tot 2000 was ze vrijwilliger bij de Stichting voor Stadspastoraat te Alkmaar. Daarbij bezocht ze eerst maandelijks, later tweewekelijks, in de (late) avonduren de prostituees die werkten op De Achterdam, de rosse buurt in Alkmaar. Samen met ds. Metske werden er stichtelijke woorden gesproken. Ze deelde koffie, thee en soep uit en bood een luisterend oor. Samen met de prostituees werd Sinterklaas en Kerstmis gevierd. Daarnaast organiseerde ze sponsorwervende activiteiten, waaronder kledingbeurzen.

 • Van 1994 tot 2019 was mevrouw gastvrouw en maatje bij Nehemia Zorg (thans Stichting Ontmoeting) en van 2000 tot 2020 was zij lid van de steunfractie van de ChristenUnie te Heerhugowaard.

 • Van 2013 tot heden is zij vrijwilliger bij de PCOB Dijk en Waard (en rechtsvoorganger). Ze bezorgt maandelijks het magazine en de nieuwsbrief. Daarnaast is zij lid van de Lief- en Leed commissie.

 • Sinds 2016 is mevrouw vrijwilliger bij het AZC in Heerhugowaard waar ze helpt bij het sorteren en uitdelen van de kleding bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

 • Daarnaast bracht ze onder de vlag van Stichting Dorcas voedselpakketten naar Roemenië, waakte zij bij terminaal zieke mensen in haar omgeving en verzorgde zij handvaardigheidslessen op voormalige basisschool De Heraut en in het voormalige buurthuis De Ezel, beiden in Heerhugowaard.

De heer A. Harder uit Heerhugowaard (09-10-1935)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau (AG 2024)

Tot zijn pensionering in 2000 was de heer Harder werkzaam als directeur-grootaandeelhouder van Harder Constructie- & Adviesbureau B.V. te Heerhugowaard. Daarnaast was hij als vrijwilliger op verschillende manieren actief bij de CGKV Kerk De Ontmoeting te Broek op Langedijk:


 • 1972 - 1980 als voorzitter van de jeugdvereniging, 1980 - 1984 jeugdouderling en lid van de kerkenraad, 1980 voorzitter van de bouwcommissie, 1980 - 1990 catecheet, 1982 - 1983 opzetten digitale bibliotheek, 1986 - 1990 jeugdouderling en lid van de kerkenraad, 1987 voorzitter van de bouwcommissie, 1995 - 2010 voorzitter van de commissie van beheer, 1999 voorzitter van de bouwcommissie, 2000 maker van grote muurschildering op de binnenzijde van de oostelijke gevel, 2010 voorzitter van de bouwcommissie.

 • Sinds 1994 is hij mede-initiatiefnemer van en vrijwilliger bij Aanloophuis De Steiger, onderdeel van de Stichting voor Stadspastoraat te Alkmaar. Aanloophuis De Steiger fungeert als gezellige huiskamer voor dak- en thuislozen en voor mensen die eenzaam zijn. Onder leiding van betrokkene is het pand in 1994 grondig verbouwd tot aanloophuis. Sinds de opening in 1996 fungeert hij als gastheer. Ook heeft hij een muurschilderij en portretten van bezoekersgemaakt en speelt hij jaarlijks voor Sinterklaas.

 • Van 2016 tot 2017 was hij vrijwilliger bij het AZC te Heerhugowaard, waar hij tekenlessen verzorgde.

De heer P.S. Beers uit Oudkarspel (31-12-1949)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Tot zijn pensionering in 2014 was de heer Beers werkzaam als veiligheidskundige bij Tata Steel te IJmuiden. Zijn vrijwillige activiteiten bestaan uit:

 • Vrijwilliger bij de turnvereniging Turn Totaal te Langedijk. Hij zet de jaarlijkse wandelvierdaagse uit en ondersteunt daarbij.

 • Sinds 1980 is hij vrijwilliger bij de voetbalvereniging LSSV te Noord-Scharwoude, waar hij jeugdleider en -trainer was en nog steeds onderhoudswerkzaamheden verricht. Daarnaast bemant hij de kantine.

 • Van 2000 tot heden is hij voorzitter van de Wielerclub Hoogovens-Corus-Tata te IJmuiden waar hij de tourritten organiseert voor de medewerkers van het huidige Tata Steel en verantwoordelijk is voor de ledenadministratie.

 • Van 2000 tot heden is de heer Beers vrijwilliger en bestuurslid bij volleybalvereniging Ardea in Dijk en Waard.

 • Sinds 2004 is de heer Beers vrijwilliger bij de basisschool Sint Maarten te Oudkarspel, thans IKC Oudkarspel, waar hij allerlei onderhouds- en reparatieklusjes verricht en ondersteunt bij de activiteiten zoals de fietsvakanties.

 • Sinds 2014 is hij hoofdbeheerder van Het Behouden Huis te Oudkarspel. Zijn taken bestaan uit het coördineren van de bezetting van het beheerdersteam en de gastheren en -dames. Hij onderhoudt het contact met de huurders en gebruikers en is verantwoordelijk voor de inkopen en de facturen. Hij ondersteunt bij allerlei activiteiten en pleegt onderhoud aan het gebouw.

 • Met zijn vrouw Corrie organiseert en coördineert hij daarnaast de wekelijkse knutselclub voor kinderen.

 • Sinds 2018 is hij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde.

De heer dr. ir. G.J.M.W. Arkesteijn uit Broek op Langedijk (20-12-1951)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Tot zijn pensionering in 2017 was heer Arkesteijn werkzaam als programmadirecteur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast ontplooide hij als vrijwilliger de volgende activiteiten:

 • Van 2002 tot 2010 was hij secretaris van de Stichting Museum BroekerVeiling te Broek op Langedijk waarbij hij lid was van diverse werkgroepen.

 • Van 2003 tot 2022 was hij mede-initiatiefnemer, secretaris (2003-2014) en voorzitter (2016-2022) van, en vrijwilliger bij, de Stichting Veldzorg Oosterdel. Deze stichting beheert namens Staatsbosbeheer de Oosterdel, een natuurgebied te Broek op Langedijk. Betrokkene zette zich in voor de professionalisering van de stichting.

 • Sinds 2018 is meneer vrijwilliger bij de Beemster Vertoeving. Deze stichting realiseert de restauratie van de doopsgezinde kerk in de Beemster (een rijksmonument).

Mevrouw M.W.J. Bruggeman-Heldoorn uit Zuid-Scharwoude (27-03-1956)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Tot haar pensionering in 2022 was mevrouw werkzaam als thuiszorgmedewerker bij Buurtdiensten B.V. te Langedijk. Daarnaast is zij sinds 2007 bestuurslid en voorzitter van en vrijwilliger bij de Zonnebloem, afdeling Langedijk-Zuid. Mevrouw Bruggeman-Heldoorn organiseert de dagjes uit, bezoekt mensen thuis en werft fondsen.