De ambtenaren van de gemeente Heerhugowaard kopen voortaan hun eigen laptop, tablet of iPad met toebehoren om hun werk op het gemeentehuis of thuis te doen. Zij krijgen daarvoor van de gemeente eens in de drie jaar maximaal 900 euro. De ambtenaren worden daarmee eigenaar van de apparatuur en zijn ook zelf verantwoordelijk voor onderhoud, beveiliging, verzekering en dergelijke.

De gemeente blijft verantwoordelijk voor een beveiligde virtuele werkomgeving waarbinnen ieder zijn werk doet. Met de invoering van deze Bring Your Own Device (BYOD) wil de gemeente flexibel werk stimuleren. Heerhugowaard is met deze vorm van BYOD koploper in overheidsland.

Tot voor kort was iedere werkplek in het gemeentehuis voorzien van een beeldscherm, muis en computer. In de praktijk bleek dat de laatste jaren gemiddeld dertig procent van de werkplekken per dag niet gebruikt werden. Dat komt door flexibele werktijden, krimp van het aantal ambtenaren en steeds meer medewerkers die regelmatig thuiswerken.

De komende jaren zal de bezetting van werkplekken in verband met regionale samenwerking steeds meer fluctueren. Ook hebben medewerkers steeds meer eigen wensen met betrekking tot de apparatuur waarmee zij het liefst werken. Dat heeft wethouder Leo Dickhoff (ICT) er in 2014 toe gebracht opdracht te geven een pilot voor BYOD in te voeren. Zo’n zestig medewerkers hebben vrijwillig aan die pilot mee gedaan. Zij schaften hun eigen computerapparatuur aan en deden hun werk via de besloten WiFi van de gemeente. Die pilot is geslaagd, reden voor het college om BYOD nu organisatiebreed in te voeren.

Alle medewerkers hebben een cursus Digivaardigheden gevolgd, waarin onder andere aandacht was voor antivirusprogramma’s en beveiliging van de apparatuur met verantwoorde wachtwoorden.

Ook voor interim medewerkers, uitzendkrachten en stagiaires geldt voortaan dat zij in principe hun eigen apparatuur moeten meenemen.