KOGGENLAND - Berkhouters en Bobeldijkers zijn trots op het dorp. De saamhorigheid is groot en het verenigingsleven actief. Een landelijk gelegen dorp gelegen aan doorgaand vaarwater, maar vlakbij de stad. Redenen genoeg voor de inwoners om te blijven wonen in hun groene en actieve dorp. Natuurlijk zijn er ook kansen en wensen. Daarom kwamen vrijdagavond 10 februari ruim 120 Berkhouters bijeen voor het dorpsgesprek in de Ridder. Een gesprek met elkaar en met het college van gemeente Koggenland.

"Dit zijn nu leuke en nuttige avonden", vertelt een inwoner. "Het is goed om samen vooruit te blikken. Denken in kansen en deze dan ook echt benutten". Mevrouw Strijker deelde een mooi voorbeeld van een initiatief van inwoners waarbij de gemeente faciliteert: "Samen met alle buren in de straat hebben wij ervoor gezorgd dat het openbaar groen in de straat er netjes bij ligt. Met alle buren hebben we plantjes gepland, die door de gemeente betaald zijn. Het eerste jaar houden we dit zelf bij, daarna neemt de gemeente het over."

Kansen

Berkhouters zien kansen op het gebied van verkeer, woningbouw, onderhoud groen en jeugdvoorzieningen. Ook dromen inwoners van een mooi dorpsplein in het centrum van Berkhout. Bijvoorbeeld een mooi dorpsplein voor café de Ridder, op de plek waar nu parkeerplaatsen zijn. Andere onderwerpen die genoemd werden zijn snel internet, het vormen van één gezondheidscentrum en een energieneutraal dorp. Nu is het zaak om de kansen te benutten en daarvoor zijn een aantal werkgroepen samengesteld.

Vervolg dorpsgesprekken

Burgemeester Posthumus en wethouders Win Bijman, Caroline van de Pol en Koos Knijn vervolgen hun gesprekken met de dorpen, in april is het volgende gesprek in Ursem. Meer informatie via www.koggenland.nl/dorpsgesprek.