HEERHUGOWAARD - Het zuidelijk deel van de Rivierenwijk (het deel waar ook de Vomar staat), gaat op de schop. De werkzaamheden zijn gepland tussen 2018 en 2020, maar het ontwerpproces gaat nu al van start. Dat gebeurt in samenspraak met bewoners. Want net als bij de herinrichting van de andere wijken, bepalen die voor een groot deel hoe de wijk eruit gaat zien. Maandagavond 27 februari was de eerste bewonersavond voor één van de drie deelgebieden. Zo’n zestig bewoners kwamen daar op af.

Onderdeel van de herinrichting is het groot onderhoud van onder meer wegen en groen, dat eens in de dertig à veertig jaar op het programma staat. Vanwege de grootte van het gebied, is het zuidelijk deel van de Rivierenwijk ingedeeld in drie deelgebieden. Deze eerste avond was voor deelgebied 2 (zie kaartje), ofwel de bewoners van de Amer, Amstel, Donge, Hunze, Lauwers, Mark, Middenweg en Spaarne. De avonden voor de andere twee deelgebieden zijn op 9 en 20 maart.

Geen plan
‘Bewonersparticipatie, zoals we dat noemen, staat bij dit college hoog op de agenda,’ zei wethouder Leo Dickhoff in zijn welkomstwoord. ‘De herinrichting en het groot onderhoud van de Heerhugowaardse wijken is daar een mooi voorbeeld van. In de uitnodigingsbrief aan u staat duidelijk dat de gemeente niet met een plan komt. Dat gaan we samen met u maken.’ Dit tot verrassing van Sander Kocken, bewoner van de Donge, die zich aan het eind van de avond aanmeldde voor de klankbordgroep voor dit deelgebied: ‘Er stond wel in de brief dat er geen plan was, maar ik ging er vanuit dat het meeste toch al vastlag en dat wij alleen konden zeggen of het blauw, geel of rood moest worden. Maar de gemeente gaat er dus écht blanco in. Dat is heel goed om te horen.’

Klankbordgroep
Als lid van de klankbordgroep voor dit deelgebied, is het de taak van Sander om straks de ideeën en wensen van de bewoners in zijn eigen straat te peilen en in te brengen in de bijeenkomsten die de klankbordgroep heeft met de gemeente. En hij heeft zelf ook nog wel een lijstje: ‘Het parkeren, bijvoorbeeld. Er is nu een erg onduidelijke vlakverdeling en het is elke avond vechten om een plekje. Een ander probleem is de hondenpoep. Wij hebben sinds kort een hondje. Maar terwijl wij keurig zijn poep oppakken met een plastic zakje, staan we zelf vaak in de poep van andere honden. Het valt ons op dat het in het Luipaardpark aan de overkant van de Middenweg veel schoner is. Ik wil wel kijken hoe we buurtbewoners kunnen stimuleren om hier iets aan te doen.’

Inmiddels zijn bijna alle straten vertegenwoordigd in de klankbordgroep van deelgebied 2. Bewoners van het gebied kunnen met ideeën en vragen terecht bij de klankbordgroepleden uit hun straat. Wie dat zijn, weet Michèlle Schinkel, begeleider en contactpersoon voor dit gebied, email: m.schinkel@heerhugowaard. nl.Voor Spaarne, Aquariusplein en Amstel kan de groep nog extra leden gebruiken.

Schouwrondes
Tijdens de voorbereidingen is er voor ieder deelgebied een schouwronde, waarbij deskundigen van de gemeente samen met bewoners door de wijk lopen om te kijken naar wat goed is en wat beter kan. Hierbij zijn alle bewoners welkom. Deze rondes zijn op 23 mei voor deelgebied 1, op 11 mei voor deelgebied 2 en op 6 juni voor deelgebied 3.