HEERHUGOWAARD - Bij de stapsgewijze transformatie van het stationsgebied Dijk en Waard is het belangrijk om de milieueffecten goed te blijven volgen. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de gemeente Heerhugowaard. Kijk daarbij wat er maximaal gebouwd kan worden en monitor de milieueffecten. De gemeente had de Commissie gevraagd te adviseren over de inhoud van het milieueffectrapport.


De gemeente Heerhugowaard wil het gebied rond het station transformeren tot een hoogstedelijk woon- en werkgebied. Het gebied moet het centrale hart worden van de nieuwe gemeente Dijk en Waard en maakt een organische ontwikkeling door. Als planologische basis voor zo'n gebiedsontwikkeling heeft de gemeente toestemming gekregen om in het kader van de Crisis- en herstelwet te experimenteren met het planologische instrumentarium uit de Omgevingswet: een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Voordat de gemeente besluit over dit plan wilde ze de milieueffecten ervan onderzoeken in een milieueffectrapport.

Om de milieueffecten goed mee te laten wegen in de besluiten, vindt de Commissie dat duidelijk moet zijn wat er minimaal en wat er maximaal gebouwd kan worden in het stationsgebied. Op die manier is het mogelijk om de effecten te beoordelen en verschillende opties te onderzoeken. Zij adviseert ook om de ambities voor het gebied zoveel mogelijk te concretiseren, zodat deze meetbaar zijn en gemonitord kunnen worden. Ook is dan helder wanneer het plan geslaagd is. Met een goed monitoringssysteem kan de gemeente op tijd bijsturen bij ongewenste effecten of als blijkt dat de doelen niet gehaald worden.

De gemeente heeft laten weten het advies waardevol te vinden en mee te nemen in het verdere proces. Zij ziet echter af van het maken van een milieueffectrapport en kiest ervoor een vormvrije m.e.r.-beoordeling te doen. De gemeente heeft inmiddels geconcludeerd dat er geen verplichting is voor het maken van een milieueffectrapport.