DIJK EN WAARD - In Dijk en Waard groeien we snel van een gemeente met 90.000 inwoners naar 100.000 inwoners. Om ondanks deze groei de omgeving aantrekkelijk te houden en een fijne leefomgeving te behouden, moeten we keuzes maken. Daarom heeft de gemeente een strategische omgevingsvisie gemaakt. Een plan hoe we de ruimte voor onder andere wonen, werken en groen willen gebruiken.

De gemeenteraad heeft op 2 april 2024 besloten om deze strategische omgevingsvisie ter inzage te leggen. Dat betekent dat iedereen die dat wil daarop mag reageren.

Met de publiekscampagne 'Dijk en Waard kijkt verder' worden inwoners, ondernemers en belanghebbenden uitgenodigd om een reactie te geven op de keuzes die de gemeente maakt. Naast de normale manier van een zienswijze indienen, kan iedereen laagdrempelig een reactie geven via kijk.dijkenwaard.nl.


Swipen
Op kijk.dijkenwaard.nl kun je langs tien belangrijke keuzes uit de visie swipen. Zoals 'Geen woningen bouwen in het open agrarisch gebied' en 'Ruimte geven aan bedrijven die veel banen bieden'. Inwoners, ondernemers en belanghebbenden worden op deze manier geïnformeerd en kunnen hun 'kijk' op die keuzes met de gemeente delen. Iedereen heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Via de publiekscampagne kan dat eenvoudig online. Ook is het mogelijk om de ontwerp strategische omgevingsvisie fysiek te bekijken tijdens openingstijden van de gemeente. Dit kan bij de recepties van het gemeentehuis aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard en de Binding aan de Bosgroet 2 in Zuid-Scharwoude.


Het proces tot de definitieve Omgevingsvisie
Tot en met 29 mei kan er worden gereageerd op de ontwerpvisie. Hierna worden de zienswijzen verwerkt in een reactienota. En wordt de omgevingsvisie, met eventuele aanpassingen, door het college aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling. Verwachting is dat de definitieve omgevingsvisie na de zomer gereed is.