DIJK EN WAARD - Het college van burgemeester en wethouders van Dijk en Waard presenteert de begroting 2023 aan de gemeenteraad. In de begroting staat wat gemeente Dijk en Waard wil bereiken de komende jaren, wat daarvoor moet gebeuren en hoeveel dit gaat kosten. In de begroting zijn veel maatregelen opgenomen die zich richten op de gezonde groei van de nieuwe gemeente. "Maar de begroting biedt ook maatregelen om de uitdagingen van deze bijzondere tijd op te vangen," aldus wethouder Falco Hoekstra van financiën. De gemeenteraad behandelt de begroting op 8 november.

De wethouder financiën is blij met de allereerste meerjarenbegroting van gemeente Dijk en Waard, waarin alle ambities uit het collegeprogramma Gezonde Groei een financiële vertaling hebben gekregen. "We zijn trots dat we onder de huidige omstandigheden, met de naweeën van de coronapandemie, de inflatie en de energieprijsstijgingen, een sluitende meerjarenbegroting kunnen presenteren. Hiermee leggen wij de basis voor wat wij als gemeente Dijk en Waard willen zijn en hoe we vanaf nu verder gaan."

De begroting is dus een vertaling van de ambities van het Dijk en Waardse college die gericht zijn op gezonde groei van de jonge, nieuwe gemeente. "En dan hebben we het niet alleen over de groei van het aantal woningen met 10.000 stuks, wat vraagt om een goede bereikbaarheid en openbare ruimte. Maar die groei zit ook in het realiseren van ruimte voor groen en recreatie, goede onderwijshuisvesting, sportvoorzieningen en een aantrekkelijk klimaat voor onze ondernemers, aldus wethouder Hoekstra. "Zo bouwen we aan een gemeenschap waar het prettig wonen, werken, ondernemen en recreëren is. We gaan tot 2030 echt een enorme groei tegemoet op alle fronten."

Samenleving ondersteunen

Het college heeft ook oog voor een bijzondere en onzekere financiële tijd waarin we op dit moment leven en die diverse Dijk en Waarders raakt. In de begroting zitten dan ook behoorlijk wat maatregelen om de samenleving te ondersteunen in deze lastige tijd met inflatie en energieprijsstijgingen. "Zo zetten we onder meer in op het versterken van het armoedebeleid en zijn er diverse maatregelen voor verduurzaming en isolatie in de begroting opgenomen. Tevens wordt er onderzoek gedaan naar een speciaal fonds om lokale ondernemers in deze uitdagende tijden te ondersteunen, vergelijkbaar met het eerdere Coronasteunfonds."

Investeren in preventie
Voor 2023, 2024 en 2025 ligt er een sluitende begroting. Wethouder Hoekstra benadrukt dat er voor 2026 nog wel een zorg ligt, omdat dan de bijdrage vanuit het Rijk nog onduidelijk is en mogelijk zal dalen. "We bereiden ons hier al op voor, door nu extra te investeren in bijvoorbeeld preventie. Dat betekent dat er maatregelen in deze programmabegroting zijn opgenomen om de samenleving te versterken om straks kostenbesparingen te kunnen realiseren in het sociaal domein. Denk aan het voorkomen van schulden en armoede en het stimuleren van sport en cultuur. "Met deze begroting leggen we de komende jaren een gedegen fundament voor een succesvolle gemeente Dijk en Waard."