LANGEDIJK - Het college van Langedijk stelt de gemeenteraad voor 300 duizend euro extra beschikbaar te stellen voor het gemeentelijke Corona Steunfonds. Wethouder financiën Jasper Nieuwenhuizen: “We leven nog altijd in een onzekere tijd. Corona raakt iedereen, persoonlijk en zakelijk. Gezien de gedane bestedingen uit het Corona Steunfonds en de nog lopende aanvragen is het verstandig om de reserve in het fonds aan te vullen, zodat we maatregelen die de vitaliteit van de gemeente en de gemeenschap in stand houden op korte en lange termijn kunnen ondersteunen.”

Het Corona Steunfonds is in juni van dit jaar opgericht door Heerhugowaard en Langedijk samen. Het is bedoeld om steun te bieden aan verenigingen, stichtingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers die door de coronacrisis in problemen raken. Zowel voor de korte termijn bij acute liquiditeitsproblemen als voor lange termijn maatregelen naar een duurzaam sociaal economisch herstel. Het fonds is aanvullend op regelingen van hogere overheden.

In eerste instantie werd er door de gemeente Langedijk 400 duizend euro in het Corona Steunfonds gestort. Onder meer Museum BroekerVeiling en Dorpshuis de Geist ontvingen een bijdrage. Inclusief de nog lopende aanvragen, is er op dit moment 370.570 euro besteed of gereserveerd. Gelet op de bestedingen in de afgelopen vier maanden en het feit dat de huidige situatie rond corona forse sociaaleconomische gevolgen zal hebben, is uitbreiding van het Corona Steunfonds noodzakelijk, aldus het college.

Aanvragen
Het fonds is voor ondernemers en organisaties in Heerhugowaard en Langedijk nog steeds open voor compensatievergoeding bij huur van de gemeente, een exploitatiebijdrage bij liquiditeitsproblemen of een stimuleringsbijdrage voor samenwerkingsverbanden. Op de website van de gemeenten is nadere informatie te vinden via Coronavirus/Financiële hulp.