ALKMAAR - Het college van B&W hecht veel waarde aan het maatschappelijk belang van voetbalclub AZ in de gemeente en de regio. Daarnaast onderkent de gemeente de bijzondere situatie waarin de eredivisieclub is terecht gekomen. Voor het college voldoende reden om het verzoek van AZ voor een lening of een garantie van € 10 miljoen voor het nieuwe dak van het stadion aan de gemeenteraad voor te leggen.


“AZ doet het sportief geweldig, heeft een uitstekende jeugdopleiding en een positieve uitstraling tot ver over onze landsgrenzen. Met het instorten van het dak en de Corona-crisis krijgt de club nu twee stevige tegenvallers te verwerken. Als wij kunnen bijdragen aan een mooi en veilig stadion voor de vele voetballiefhebbers en daarmee ook aan de toekomst van AZ, dan vind ik dat we daar voor moeten gaan", aldus projectwethouder Pieter Dijkman.

Het voorstel van het college komt eerst aan de orde in de commissie Bestuur en Middelen van juni. Vervolgens wordt het voorstel in de raadsvergadering van 25 juni 2020 behandeld.