HEERHUGOWAARD - In het kader van de Regeling Woningbouwimpuls, dient het college een subsidieaanvraag in bij het Ministerie van BZK, voor Westpoort - De Scheg. Het gaat om een bedrag van 4,6 miljoen euro. Bij toekenning van de subsidie, kan de realisatie van circa 750 woningen worden gestart. Het gaat om 1.000m2 commerciële ruimte en de benodigde infrastructuur en voorzieningen .


Voor het woningbouwprogramma op Westpoort-De Scheg streeft de gemeente naar 69% betaalbare woningen. Dat zijn sociale huurwoningen tot € 752 per maand (prijspeil 2021), middelhuurwoningen tot € 1.000 per maand en koopwoningen tot de NHG-grens.

Wethouder Wonen Monique Stam: “We hebben veel nieuwe woningen nodig. En het liefst morgen al. In Dijk en Waard willen we de komende jaren 10.000 woningen realiseren. Met deze Rijkssubsidie kan de ontwikkeling van wonen op Westpoort-De Scheg met 1 tot 2 jaar worden versneld.”

Kansenkaarten en toekomstperspectief

Eerder dit jaar zijn gesprekken met omwonenden, ondernemers, mogelijke bewoners en andere betrokken partijen gevoerd om de kansen voor het gebied Westpoort in kaart te brengen. Wensen voor betaalbaar wonen in een groene omgeving, woningen met tuin, woon-werkwoningen, ruimte voor voorzieningen, aandacht voor het verkeersnetwerk en het realiseren van geluidswering hebben in de subsidieaanvraag al een plek gekregen.

Wethouder Stam: “Hoe het gebied er exact uit komt te zien volgt in een later stadium. Voor het kunnen doen van de subsidieaanvraag was het noodzakelijk nu al keuzes te maken in het aantal en type woningen dat op Westpoort-De Scheg wordt gerealiseerd. De uitwerking hoe die woningen eruit komen te zien en de invulling van bijvoorbeeld de groene ruimte en andere wensen zoals het creëren van een landmark zijn later aan de orde.”

Groene omgeving en verkeer

“Met de beoogde invulling van wonen en werken blijft er op Westpoort voldoende ruimte over voor groen om een prettig gebied te realiseren,” vervolgt Stam. Het groen in combinatie met twee derde grondgebonden woningen in het plandeel Westpoort creëert een onderscheidend woonmilieu. In het plandeel De Scheg komen appartementen. Daarmee wordt de aansluiting gemaakt op woningbouw in het nabijgelegen Stationsgebied Dijk en Waard.

De plandelen Westpoort en De Scheg worden aan elkaar verbonden door een ondertunneling van het spoor. Indien mogelijk in combinatie met verbreding van het spoorviaduct N242. Aan de zijde van de Westtangent komt een ongelijkvloerse kruising voor voetgangers en fietsers en aan de westkant wordt een aansluiting op de Abe Bonnemaweg gerealiseerd. Zo worden Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard op een veilige manier bereikbaar waarbij fietsen en lopen worden gestimuleerd.

Vervolg

Voor de ontwikkeling van Westpoort (eigendom gemeente) en De Scheg (eigendom BPD) tekenen partijen een intentieovereenkomst. De besluitvorming van het ministerie van BZK over de subsidieaanvraag wordt in het voorjaar van 2022 verwacht. In de raadsvergadering van 26 oktober 2021 besluit de gemeenteraad nog tot goedkeuring van de aanvraag.