LANGEDIJK/HEERHUGOWAARD - De colleges van Langedijk en Heerhugowaard bieden vandaag het herindelingsontwerp aan de beide gemeenteraden aan. Dit is de volgende stap in het fusieproces. In het document presenteren de beide colleges het ontwerp voor de nieuwe gemeente.

De nieuwe gemeente is een sterke en innovatieve gemeente, waar iedereen telt en wordt gezien, met ruimte voor mens en natuur. De mix van het dorpse karakter en de nieuw-stedelijke allure maakt de nieuwe gemeente aantrekkelijk en dynamisch. Doelen van de fusie zijn het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en het maatschappelijk middenveld, het verlagen van de kwetsbaarheid van de organisatie en het versterken van de regio Alkmaar. Hierdoor ontstaat een toekomstbestendige gemeente.

Alle belangen meegewogen
De colleges van Heerhugowaard en Langedijk hebben een brede afweging gemaakt om zo de belangen van alle inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld een plek te geven in het ontwerp. Een uitgebreide raadpleging maakte daar onderdeel van uit. Hierbij ging bijzondere aandacht uit naar de inwoners van Sint Pancras en Koedijk. Zij zijn in een onafhankelijke meting gevraagd naar hun mening over de voorgenomen fusie. Een meerderheid van de respondenten gaf aan niet met Heerhugowaard, maar liever met Alkmaar te willen fuseren. Het herindelingsontwerp gaat uit van een samenvoeging van beide gemeenten inclusief de kernen Sint Pancras en Koedijk. De zorgen van inwoners van beide kernen worden door de bestuurders serieus genomen en vormen de basis voor een nieuwe wijk- en dorpsgerichte aanpak. Burgemeester Kompier van Langedijk: “Over dit ontwerp hebben wij overleg gehad met de provincie Noord-Holland en de gemeente Alkmaar. De colleges van Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk blijven in gesprek over de rol en positie van Sint Pancras en Koedijk in het samenspel van meerdere gemeenten. Hierbij krijgen ook de inwoners uitdrukkelijk een rol.”

Vervolg van het proces
Het herindelingsontwerp staat in beide gemeenteraden voor besluitvorming op de agenda op dinsdag 8 oktober 2019. Voorafgaand daaraan bespreekt het forum van Langedijk het ontwerp op dinsdag 1 oktober. De commissie van Heerhugowaard doet dat op woensdag 25 september. Het herindelingsontwerp is te lezen op de gemeentelijke websites: www.gemeentelangedijk.nl en www.heerhugowaard.nl. Alle inwoners van Sint Pancras en Koedijk ontvangen huis-aan-huis een brief met een toelichting op het besluit om het herindelingsontwerp aan de gemeenteraden te presenteren.