HEERHUGOWAARD - Officieel was het tot maandag 13 november voor jongeren tussen de 14 en 29 jaar uit Heerhugowaard mogelijk hun ideeën voor de gemeente te laten horen in een zelfgemaakte vlog.

De online wedstrijd, bekend als het Vlogfestival, is een initiatief van de gemeenteraad en heeft tot doel de opkomst te bevorderen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. In totaal is de website waarop jongeren hun video kunnen plaatsen 12 weken in de lucht. Deze week is besloten de wedstrijd te verlengen, zodat het minimum aantal deelnemers dat nodig is voor het uitreiken van de prijzen alsnog bereikt kan worden en jongeren langer de tijd krijgen om hun stem te laten horen. Deelnemers kunnen via www.vlogfestival.nl hun bijdrage insturen.

'Er is veel contact met jongeren geweest en de gemeente Heerhugowaard heeft zeer waardevolle informatie opgehaald bij de doelgroep door verschillende scholen te bezoeken', aldus Bert Blase, burgemeester van Heerhugowaard. 'Heerhugowaardse jongeren zijn nog wat afwachtend als het gaat om het presenteren van hun mening en ideeën over maatschappelijke thema's in een vlog. We zijn erg enthousiast over de inhoudelijke bijdrage van de filmpjes die tot nu toe zijn binnengekomen en willen door het Vlogfestival te verlengen nog meer jongeren de gelegenheid bieden van zich te laten horen.’

Het Vlogfestival wordt verlengd

De gemeente heeft de afgelopen weken op verschillende manieren geprobeerd jongeren te activeren. Behalve het bezoeken van scholen zijn er influencers ingezet als trekkers van de campagne en is o.a. via bioscoopreclame en buitenreclame de aandacht van jongeren voor deze wedstrijd getrokken. Tot op heden is het aantal inzendingen dat nodig was voor de prijsuitreiking nog niet bereikt. Om jongeren toch te kunnen belonen voor hun bijdrage, ze zoveel mogelijk in deze online wedstrijd te betrekken en inhoudelijk interessante ideeën op te halen, kiest de gemeenteraad ervoor de prijsuitreiking die gepland was op 26 november uit te stellen tot begin volgend jaar. Voorlopig kunnen jongeren nog gewoon hun video uploaden, likes verzamelen en hun video delen op social media.

De raadsleden gaan door met het ophalen van informatie, via beeld en gesprekken, en organiseren richting de gemeenteraadsverkiezingen alsnog een feestelijke bijeenkomst voor deze jongeren. De ingezonden vlogs zullen een speciale plek krijgen binnen het programma van de bijeenkomst en ook de prijzen worden alsnog uitgereikt. Het programma van deze dag zal worden afgestemd op de behoefte en interesse van de jongeren. Het plan om een jongerenburgemeester aan te stellen op basis van de ingezonden ideeën blijft ook overeind. De jongerenburgemeester zal een ceremoniële functie krijgen voor een jaar, waarbij hij/zij zelf inspraak heeft in de taken die uitgevoerd worden.

Bewonersagenda

Naast het Vlogfestival is de gemeente actief bezig met een bewonersagenda. Hierop worden de onderwerpen verzameld die door alle inwoners van Heerhugowaard kunnen worden aangedragen en waarvan zij vinden dat het de aandacht van de gemeenteraad verdient. De thema's die door de jongeren zijn ingezonden krijgen eveneens een plek op deze bewonersagenda. Het totale overzicht aan ideeën en suggesties zal worden meegenomen bij het verkiezingsdebat en na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen.