HEERHUGOWAARD - “De Menselijke Maat” van Paul de Kort is het winnende ontwerp voor de kunstopdracht aan de Middenweg-Zuid te Heerhugowaard. Zowel de deskundige jury, bestaande uit experts op het gebied van beeldende kunst en ruimtelijke kwaliteit, alsmede betrokken bewoners, kozen gezamenlijk voor dit uitzonderlijke idee. Uit het juryrapport: “Paul heeft met zijn ontwerp de verbinding gelegd met het verleden, heden en toekomst van de Middenweg.”


Het ontwerp van Paul de Korte kenmerkt zich door historische menselijke maten. Hij gebruikt verschillende maten die van oudsher gebruikt werden om het historische karakter van de Middenweg te benadrukken. De Middenweg-Zuid wordt onder andere een fietsweg. Hiervoor introduceert Paul een nieuwe eenheidsmaat – De Pedaal - ter gelegenheid van de reconstructie van de weg. De Pedaal is als ‘eenheid voor ervaring van tijd, afstand en ritme van de fietser’. Deze nieuwe maat is straks op de weg terug te vinden. Daarnaast refereert hij aan oude percelen van weleer door een landmeterbaak (3,75m). Op de te plaatsen bakens is te lezen wie de eerste bewoner of eigenaar was. Juryvoorzitter John Does is blij met het winnende ontwerp: “De Middenweg is meer dan asfalt. En in het ontwerp houdt hij hier rekening mee”.

Publieksstem
Voorafgaand aan de jurering werd inwoners gevraagd om stemmen op hun favoriete ontwerp. Ruim 300 inwoners hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Ook inwoners kozen voor het ontwerp van Paul de Kort. De jury, bestaande uit Middenwegbewoners Berend Post, Annushka Barelds, kunst en ruimte expert Sjoerd Cusveller, erfgoed en toerisme expert Gerlof Kloosterman en wethouder Cultuur John Does, kwamen onafhankelijk van de publieksstem tot dezelfde keuze.

Cultuurhistorisch uitgangspunt
De Middenweg-Zuid dateert uit 1630. Een belangrijk uitgangspunt was om de cultuurhistorie als vertrekpunt te nemen en ook na te denken over thema’s als duurzaamheid en innovatie. Met de vernieuwing van de weg kan het kunstwerk integraal worden meegenomen. Het huidige idee wordt nu verder doorontwikkeld. En naar verwachting wordt het kunstwerk eind volgend jaar opgeleverd.