HEERHUGOWAARD - Dit jaar wordt de eerste stap gezet in de gebiedsontwikkeling voor Westpoort. De gemeente nodigt iedereen uit om ideeën te delen om zo samen tot een droombeeld voor het gebied te komen. Dit droombeeld is het vertrekpunt voor verdere uitwerking van het gebied.


Westpoort is het open veld naast bedrijventerrein Beveland en woonwijk Butterhuizen. De locatie was een paar jaar geleden in beeld als locatie voor het nieuwe ziekenhuis van de Noordwest Ziekenhuisgroep als vervanging van het voormalig Medisch Centrum Alkmaar. Westpoort grenst aan De Scheg, het gebied tussen de spoorlijn en de N242 dat eigendom is van BPD, het voormalige Bouwfonds. Op een deel van De Scheg wordt gestart met woningbouw, plannen voor de rest van het gebied liggen nog open. De gemeente en BPD willen samen met de provincie onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de gebieden aan elkaar te verbinden.

Meedenken
Aan inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden de vraag om met elkaar tot een toekomstperspectief te komen. Ideeën voor Westpoort kunnen gedeeld worden via een vragenlijst en tijdens een online toekomstgesprek dat plaatsvindt op maandag 8 februari. Hier kan ook aangemeld worden voor het toekomstgesprek. Belangrijke onderwerpen die ter sprake komen zijn bereikbaarheid, de balans tussen wonen en werken en de samenhang met andere ontwikkelingen, zoals de verwevenheid met De Scheg en de woonfuncties, voorzieningen en mobiliteit in het Stationsgebied Dijk en Waard.

“Westpoort is één van de laatste open locaties waar we in Heerhugowaard kunnen ontwikkelen. Laten we daar met elkaar iets unieks van maken. Een gebied dat kwaliteit toevoegt aan de stad en onze toekomstige gemeente Dijk en Waard. Maar bovenal een gebied dat aansluit bij de behoeften die we nu, maar ook in de toekomst hebben.” Aldus projectwethouder Monique Stam.

Traject
In deze eerste fase worden middels een vragenlijst en online toekomstgesprek ideeën en kansen in beeld gebracht. Hierna volgen verdiepende gesprekken met verschillende groepen belanghebbenden waarbij ingezoomd wordt op thema’s als wonen, werken en bereikbaarheid. De uitkomsten worden in juli van dit jaar voorgelegd aan de gemeenteraad.

Kijk voor meer informatie op www.heerhugowaard.nl/westpoort.