HEERHUGOWAARD - Op donderdag 30 januari is een bijeenkomst waar inwoners kunnen meedenken over de vraag waar in Heerhugowaard plekken zijn voor het opwekken van duurzame energie met behulp van zonneparken en windmolens.

Locatie: Parelhof 1
Datum: 30 januari 2020
Tijd: 19.30 uur
De toegang is vrij.

Waarom zonnepanelen en windmolens?
Nederland moet voor zijn energievoorziening af van fossiele brandstoffen als steenkool, aardgas en olie. Zonne- en windenergie zijn voorlopig het enig haalbare alternatief. Kleinschalige opwekking met zonnepanelen op daken en hier en daar een windmolen zijn niet voldoende om de klimaatdoelen uit het Nationale Klimaatakkoord te halen: in 2030 49 procent minder broeikasgassen dan in 1990.

Samen met de gemeenten in Noord-Holland Noord gaat Heerhugowaard kijken waar zonneparken en windmolens kunnen worden gebouwd. Er zijn nog geen concrete plekken aangewezen, maar wel is afgesproken dat gemeenten die opgave niet bij de buren over de schutting gooien. Serieus kijken binnen de eigen gemeentegrenzen dus.

Op de bijeenkomst van 30 januari zijn allerlei deskundigen aanwezig.