HEERHUGOWAARD - Met de uitbreiding van het HVC-warmtenet naar glastuinbouwgebied Alton heeft Heerhugowaard onder de grond een sterke infrastructuur om de duurzaamheidsambities van het gemeentebestuur mogelijk te maken: emissieneutraal in 2030.


‘Van het gas af’. Het kabinet heeft die doelstelling voor heel Nederland in 2050. Met de aanleg van het HVC-warmtenet in Heerhugowaard kan Heerhugowaard een grote stap maken om dat te bereiken. ‘Als gemeente hebben we de ambitie al in 2030 emissieneutraal te zijn’, zegt wethouder Monique Stam die Duurzaamheid in haar portefeuille heeft. ‘De glastuinbouwbedrijven in het Altongebied nemen op dit moment dertig procent van het aardgasverbruik van de hele gemeente voor hun rekening. Daarbij komt veel CO2 vrij. Als alle ondernemers in het Altongebied aansluiten op het warmtenet van HVC betekent dat dus een enorme stap in het streven naar een beter milieu.’

Grootverbruiker
Paprikakweker Numan van NH Paprika gebruikt in zijn drie kassen vijf miljoen kubieke meter gas per jaar. Daarmee kweekt hij zeventien miljoen paprika’s per jaar. Hij is de eerste kweker in het Altongebied die heeft gekozen voor aansluiting op het warmtenet van HVC. ‘Duurzaam produceren is voor veel afnemers tegenwoordig een voorwaarde om producten af te nemen’, zegt hij. ‘En, eerlijk is eerlijk, ik verwacht er zelf ook financiële voordelen van.’ De HVC is inmiddels in gesprek met twaalf ondernemers in Alton die ook belangstelling hebben om aangesloten te worden.

Gebiedsakkoord
De eerste aansluiting van NH Paprika op het warmtenet werd feestelijk gevierd op 10 januari. Daar werd ook een gebiedsakkoord Alton ondertekend door de provincie Noord-Holland, HVC, Ondernemersvereniging OVAL, gemeente Heerhugowaard, gemeente Koggenland, Greenport NHN, Rabobank en Ontwikkelingsbedrijf NHN. In dat akkoord staan concrete afspraken over toekomstige ontwikkelingen in het gebied, waarbij de ingebruikname van het warmtenet de eerste stap is. Het gebiedsakkoord gaat verder over een brede set van afspraken over onderwerpen als: het creëren van ruimte voor de glastuinbouw, bedrijfsverplaatsingen vanuit het buitengebied naar Alton, een toekomstbestendige energievoorziening en duurzame warmtevoorziening, aanleg van glasvezel en het optimaliseren van de bereikbaarheid van het gebied.

Woningen
De HVC-pijpleiding komt bij bedrijventerrein Beveland (achter de Mediamarkt) Heerhugowaard binnen en heeft van daaruit twee aftakkingen. Eén loopt langs de Westtangent naar het Altongebied. De tweede gaat vanaf Beveland door de groenstrook Edelstenenwijk/ Butterhuizen, Rivierenwijk/Zuidwijk naar de stadsverwarmingsinstallatie langs de Oosttangent. Zuidwijk was al aangesloten op de gasverwarming van HVC en heeft nu de groene energievoorziening van het HVC-warmtenet. In de Rivierenwijk worden vijfhonderd woningen van Woonwaard aangesloten. Datzelfde geldt voor de nieuwbouwwoningen in Koraal.

Warmte door houtverbranding
Door de HVC-leiding stroomt water dat wordt verwarmd door de bio-energiecentrale van HVC, die gestookt wordt op afvalhout dat bewoners en bedrijven inleveren bij afvalbrengstations. Daarbij komt geen CO2 vrij. HVC wil het warmtenet in Heerhugowaard verder uitbouwen. Ook wil HVC onderzoeken of het mogelijk is om warm water