HEERHUGOWAARD - Glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard wordt op donderdag 10 januari 2019 aangesloten op het warmtenet van afval- en energiebedrijf HVC uit Alkmaar. Groenteteler NH Paprika krijgt de primeur en is daarmee de eerste klimaatneutrale paprikateler van Nederland.

De aansluiting is onderdeel van het ‘gebiedsakkoord Alton en omliggende gebieden’ van de stuurgroep Alton waarvan gedeputeerde Jaap Bond (landbouw) voorzitter is.

“We zijn er trots op dat we onze kassen volledig duurzaam verwarmen”, vertelt Marcel Numan van NH Paprika. “De warmte is afkomstig van de bio-energiecentrale van HVC, die gestookt wordt op afvalhout dat bewoners en bedrijven inleveren bij afvalbrengstations. De warmte is daarmee 100 procent hernieuwbaar.”

Met het gebiedsakkoord zijn concrete afspraken gemaakt over verdere ontwikkelingen in het gebied. Gedeputeerde Jaap Bond: “We versterken met dit gebiedsakkoord de economie en werkgelegenheid, concentreren glastuinbouw en verminderen het gebruik van fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot. Door de goede samenwerking en afstemming tussen de ondernemers in het Altongebied gaat dit lukken.”

CO2-reductie
Op dit moment is het energieverbruik in het Altongebied nog ruim 30 procent van het totale energieverbruik van de gemeente Heerhugowaard. Om de CO2-uitstoot te verminderen wordt een glasvezelnetwerk aangelegd en wordt het gebied beter ontsloten voor vrachtverkeer. Bedrijven die nu nog gevestigd zijn buiten het Altongebied krijgen de mogelijkheid om naar het dit gebied te verhuizen.

De provincie heeft € 50.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van de gebiedsvisie en in een eerder stadium 30.000 euro voor een verkenning. Daarnaast financiert de provincie vanuit het Europese subsidieprogramma Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) de verplaatsing van bedrijven naar het Altongebied en draagt zij, samen met de gemeenten en het ontwikkelingsbedrijf NHN, bij aan het aanstellen van een gebiedscoördinator.

Samenwerkende partijen
Het gebiedsakkoord wordt eveneens op 10 januari 2019 ondertekend door alle betrokken partijen: De provincie Noord-Holland en de gemeenten Heerhugowaard en Koggenland, HVC Groep, Ondernemersvereniging Alton (OVAL), Rabobank Alkmaar eo, Greenport NHN en het Ontwikkelingsbedrijf NHN. Samen willen zij de CO2-uitstoot in Altongebied in 2030 met 75 procent gereduceerd hebben ten opzichte van 1990.