Aanstaande echtgenoten of partners kunnen vanaf 1 juli 2016 via de computer bij de burgerlijke stand melding maken van hun voornemen om in het huwelijk te treden of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Dit is het gevolg van het besluit van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) om de kennisgeving van een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap in elke gemeente ook langs elektronische weg mogelijk te maken. Gemeenten kunnen hiervoor kiezen, het is geen verplichting. De elektronische weg komt niet in de plaats van, maar is een alternatief voor de traditionele kennisgeving bij het loket.

Het is een nieuwe stap in de gefaseerde invoering van de elektronische dienstverlening van de burgerlijke stand. Zo kregen gemeenten vanaf 1 juli 2015 al de mogelijkheid uitvaartondernemers digitaal aangifte van overlijden te laten doen. Gemeenten kunnen deze dienstverlening nu uitbreiden tot de kennisgeving van een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Ook bij de elektronische melding controleert de ambtenaar van de burgerlijke stand de gegevens bij de basisregistratie personen (BRP). De procedure tot het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap was per 1 september 2015 al veel efficiënter geworden. Zo hoeven burgers niet meer allerlei stukken, zoals een afschrift van de geboorteakte en andere uittreksels aan de ambtenaar van de burgerlijke stand te overleggen. Ook kunnen aanstaande echtgenoten of partners zich rechtstreeks wenden tot de gemeente waar zij het huwelijk willen laten sluiten of het geregistreerd partnerschap willen aangaan. Vanaf 1 juli 2016 komt daar nu de mogelijkheid bij om gebruik te maken van de elektronische weg.

Zoals ook het geval is geweest bij de invoering van de digitale overlijdensaangifte, is bij de gemeente Den Bosch een pilot opgezet om de inrichting van de elektronische dienstverlening bij huwelijk of geregistreerd partnerschap te testen. Op basis hiervan is besloten  de keuzemogelijkheid van gemeenten voor digitale melding van een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap landelijk in te voeren. Als laatste volgt de elektronische geboorteaangifte, maar daarvoor moet eerst de uitkomst van een pilot in Den Bosch worden afgewacht die dit najaar begint.