LANGEDIJK - Afgelopen januari startte het evaluatietraject van het horecabeleid van Langedijk, het pre-corona tijdsperk. Inmiddels is alles anders. De coronamaatregelen hebben enorme impact op de horeca. Met dit besef in het achterhoofd en het belang om voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard een goed (post-corona) horecabeleid neer te zetten, is de gemeente het evaluatietraject verder ingegaan. Samen met ondernemers, inwoners, verenigingen en andere belanghebbenden.


Het doel van de evaluatie: vaststellen óf en waar aanpassingen van het horecabeleid nodig zijn. Daarnaast worden de uitkomsten als bouwstenen gebruikt voor het horecabeleid van de nieuwe gemeente. In dit bericht wordt aandacht besteed aan de uitkomsten met betrekking tot horecalocaties en horeca voor jongeren en ouderen. Benieuwd naar alle uitkomsten? Lees het rapport.

Locaties: kansen voor nieuwe horeca
Vooralsnog is het investeringsklimaat voor bestaande of nieuwe horeca slecht. Desondanks is de verwachting dat er vroeg of laat behoefte ontstaat voor nieuwe horeca. De beste kansen voor nieuwe horeca liggen niet vanzelfsprekend op locaties waar momenteel horeca gevestigd is. Voor de hand liggende locaties voor nieuwe horeca zijn centrumgebieden en bij recreatievoorzieningen. Maar ook landschappelijke en cultuurhistorische plekken of panden kunnen een ‘place to be’ zijn.

Tijdens de participatierondes benoemden inwoners en ondernemers het Broekerplein, Museum BroekerVeiling, Marktzicht, Havenplein, Geestmerambacht, centrum Sint Pancras en bij het Twuyvermeer. Deze suggesties worden samen met de argumenten meegenomen bij het maken van het horecabeleid voor de nieuwe gemeente.

Horeca voor jongeren en ouderen
Jongeren in Langedijk hebben weinig keuze als het gaat om horeca, zo blijkt uit de evaluatie. Dat heeft vooral te maken met het schenken van alcohol (18+). Ook voor ouderen is de keuze beperkt. Het is niet bekend hoe groot de behoefte is. Vanuit een maatschappelijk oogpunt is het zeker gewenst om voorzieningen voor jongeren en ouderen aan te bieden. Daarmee kan de gemeente inzetten op onder meer alcoholpreventie bij jongeren (18-) en het welzijn van zowel ouderen als jongeren. De vraag is ook óf en welke rol verenigingen hierin kunnen spelen.

Samen met...
De evaluatie werd uitgevoerd samen met alle belanghebbenden. In een eerste ronde konden ondernemers, verenigingen, inwoners afzonderlijk van elkaar ‘alles op tafel’ leggen: van knelpunten tot kansen. Hier kwam een tussenbalans uit. Vervolgens kon men via een speciale website online ‘samen om tafel’ om te reageren op de tussenbalans en op anderen.

Evaluatierapport
Andere onderdelen uit de evaluatie zijn het rookverbod en openingstijden, terrassen en openingstijden en het beleidsverschil tussen Langedijk en Heerhugowaard. De uitkomsten hiervan en meer over het evaluatieproces leest u in het uitgebreide rapport.