HEERHUGOWAARD - De fietsstraat Middenweg tussen winkelcentrum Middenwaard en de Diamant in Heerhugowaard ondergaat de komende weken een ingrijpende onderhoudsbeurt. De fietsstraat krijgt nieuw asfalt en zal qua indeling worden aangepast aan de meest actuele richtlijnen. Tegelijkertijd vervangen wij de zieke kastanjes langs dit deel van de fietsstraat door 42 lindes. Na de facelift zal dit fietspad dezelfde uitstraling hebben als de al heringerichte fietsstraat Middenweg-Zuid.


Tijdens de werkzaamheden vervangt de gemeente ook de riolering langs de route en wordt er een nieuwe beschoeiing bij de watergang geplaatst. Door de verschillende werkzaamheden te combineren wordt de periode van overlast voor de aanwonenden en het fietsverkeer zo kort mogelijk gehouden. De aanwonenden zijn in januari via een digitale bijeenkomst en een brief geïnformeerd over de werkzaamheden in hun straat.

Omleiding voor fietsers

De bomenkap start maandag 21 februari en duurt ongeveer twee weken. De fietsstraat, een belangrijke doorgaande fietsroute door Heerhugowaard, is in verband met de veiligheid van de fietsers tijdens de kap volledig afgesloten tussen Middenwaard en de Diamant. Ter plekke wordt een omleidingsroute aangegeven. Maandag 14 maart begint het werk aan het weggedeelte, de beschoeiing en de riolering. Tijdens deze werkzaamheden, die tot en met 15 april duren, is de fietsstraat wederom afgesloten voor alle verkeer.

Lindes vervangen zieke kastanjes

De 42 kastanjes langs de fietsstraat moeten gekapt worden omdat ze ernstig verzwakt zijn door de kastanje-bloedingsziekte en ook de kastanje-mineermot onder de leden hebben. Voor de kastanjes komen lindes in de plaats. De aanwonenden zijn nauw betrokken bij de vervanging van de bomen. Zij konden uit zes lindesoorten hun favoriete boom kiezen. De verschillende soorten, elk met een andere bloeitijd en vorm, bevorderen de biodiversiteit. De nieuwe bomen zullen in de laatste week van maart worden geplant.

Provinciale subsidie

Naast het werk aan de fietsstraat tussen Middenwaard en de Diamant worden binnenkort ook de bestaande betegelde fietspaden aan beide kanten van de Middenweg, tussen de Amstel en de Reuzenpandasingel, verbreed en geasfalteerd.
De werkzaamheden aan de doorgaande fietsroute op de Middenweg worden mede mogelijk gemaakt door een subsidie van provincie Noord-Holland ter verbetering van de verkeersveiligheid en fietsbereikbaarheid en een subsidie van het Rijk in het kader van de Investeringsimpuls verkeersveiligheid 2020-2021.

Kastanjes Stationsweg

Ook voor de zieke kastanjes langs de Stationsweg wordt aan een vervangingsplan gewerkt. Dit plan is nog niet gereed. Op dit moment wordt er nader onderzoek gedaan naar de exacte locatie van kabels en leidingen onder de grond, om een beeld te krijgen hoe de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden en om meer groeiruimte voor de nieuw te planten bomen te kunnen realiseren. De bewoners van de Stationsweg zijn in december geïnformeerd over de actuele stand van zaken.