HEERHUGOWAARD - Wethouder Monique Stam (Duurzaamheid) heeft op 19 mei het begin geboord van een schacht die azijn- en siropenproducent De Burg aansluit op het Waerds Energiecircuit. De Burg krijgt via dat circuit koude geleverd voor koeling van de gebouwen. De restwarmte die het bedrijf produceert vloeit op zijn beurt voor een deel weer naar het energiecircuit. 

En dat is precies wat het Waerdse Energie Circuit beoogt: bedrijven, instellingen en wooncomplexen met elkaar verbinden, waardoor een overschot aan warmte of koude van de één geleverd kan worden aan een ander. Veel Heerhugowaardse bedrijven, instellingen en wooncomplexen (c.q. woonwijken) gaan profiteren van elkaars overtollige energie, wat geweldige besparingen oplevert. Voordelen zijn dat men dit niet zelf op hoeft te wekken (lagere investeringskosten), een minder stijgende prijs dan de markt, de CO2 uitstoot vermindert (beter energielabel) en een vergoeding voor de warmte en/ of koude die men over heeft.

Heerhugowaard energieneutraal 

Wat misschien nog wel belangrijker is, er wordt eindelijk op grote schaal daadwerkelijk iets concreets gedaan aan de roep om energiebesparing en de vermindering van uitstoot van kooldioxide (CO2). En dat is een van de speerpunten van het Heerhugowaardse duurzaamheidsbeleid. Het Waerdse Energie Circuit wordt gerealiseerd door een stelsel van buizen, die het noordelijk deel van de bedrijventerreinen De Zandhorst en De Vaandel, het stadshart, het stationsgebied, Bedrijventerrein Beveland en het zuidelijk deel van Heerhugowaard met elkaar verbinden. Het idee van het op een slimme manier warmte en koude uitwisselen in Heerhugowaard is al in 2012 ontstaan. Het Heerhugowaardse bedrijf Kodi Energiebesparende Technieken werd gevraagd door de gemeente om, met een heel aantal bedrijven op het industrieterrein Zandhorst, na te denken over een onderlinge energie uitwisseling tussen deze bedrijven. Ook was er een vraag vanuit Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier of de warmte uit hun riolen kon worden hergebruikt door de bedrijven op het industrieterrein.

Aanleg asfaltcollectoren 

Ook de aanleg van een asfaltcollectoren onder de in aanbouw zijnde Westfrisiaweg is onderdeel van het Waerdse Energie Circuit. In de zomer wordt de grote hoeveelheid warmte, die als gevolg van zonnestraling in het asfalt wordt geabsorbeerd, via het leidingsysteem in het asfalt overgedragen op water. Deze warmte kan direct worden geleverd aan afnemers, of kan ondergronds worden opgeslagen. In de winter wordt er warm water door het leidingsysteem in het asfalt gepompt. Hiermee wordt het asfalt verwarmd, zodat de weg geen schade ondervindt van weersomstandigheden en waardoor het strooien van zout niet meer nodig is. Stammis Horeca Verhuur op De Vaandel was het eerste bedrijf dat via het energiecircuit is aangesloten op de asfaltcollector en op die manier warmte ontvangt.

Het Waerdse Energie Circuit is een initiatief van 4 partners, met als doel het verwezenlijken van een optimale CO2 besparing en het creëren van extra werkgelegenheid in de duurzame sector. De partners zijn Kodi Energiebesparende Technieken uit Heerhugowaard, Zon Energie Ontwikkelingsbedrijf uit Spanbroek, Gemeente Heerhugowaard en Hogeschool Inholland uit Alkmaar. Dit project komt mede tot stand door steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie, met een cofinanciering door het Rijk en de Provincie Noord-Holland.

Het Circuit zal stap voor stap worden uitgevoerd, omdat investeringen in een leidingtracé en in warmte/koude opslagsystemen groot zijn. In de eerste fase gaat het om € 5,5 miljoen en voor de tweede fase is de raming tussen de € 16 en € 20 miljoen. Als het gehele tracé, inclusief de uitbreiding naar het zuiden van Heerhugowaard, gerealiseerd is, dan is de investering opgelopen tot zo’n € 80 miljoen. Het gehele project levert daardoor circa 400 manjaren werk op. Met name de regionale bedrijven kunnen hiervan profiteren.