Van 23 juni 06.00 uur tot en met 24 juni 20.00 uur is een gedeelte van de Oostdijk (ter hoogte van de N507) afgesloten.
Dit is noodzakelijk om veilig werkzaamheden uit te kunnen voeren voor de realisatie van een nieuwe fietsbrug over de Ringvaart. De fietsbrug komt naast de huidige autobrug, waar de N507 over de Ringvaart heen gaat, te liggen. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de damwanden en vervolgens start Heijmans met de bouw van de nieuwe fietsbrug.

Omleidingsroute
Tijdens de afsluiting rijdt het fietsverkeer via de Krusemanlaan – Oosttangent – Van Veenweg. Autoverkeer rijdt via de Berkmeerdijk – Plempdijk – Molendijk- Middenweg – Krusemanlaan – Oosttangent – Van Veenweg. Zowel voor de automobilisten als het fietsverkeer levert dit een extra reistijd op van ongeveer 5-10 minuten. De omleiding wordt ter plekke aangegeven met gele omleidingsborden. Zie voor de alternatieve routes ook bijgevoegde kaart (kaart 1).

Fietsbrug
Om de veiligheid voor fietsers te verbeteren komt er tussen Heerhugowaard en Obdam (Dorpsstraat) een vrijliggend fietspad. Dit fietspad gaat met een fietsbrug, naast de huidige autobrug, over de Oostdijk en de Ringvaart heen.