CASTRICUM - De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over de begroting 2018.

Op donderdagavond 5 oktober om 20.45 uur in de raadzaal van het gemeentehuis bent u van harte welkom. Wel even van te voren aanmelden bij de griffie

Gemeenteraad behandelt begroting 2018 op 2 november 2017

De gemeenteraad van Castricum behandelt de begroting 2018 op 2 november 2017 en besluit hierover op 9 november 2017. Daarmee besluit de raad hoe gemeenschapsgeld in 2018 wordt besteed.

Belangrijk moment

Ook voor u als inwoner, organisatie of instelling van de gemeente Castricum dus een belangrijk moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening op 5 oktober, zodat de raadsleden uw input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de begroting. Direct naar de begroting

U vindt de stukken van de raad hier. onder de vergaderkalender van 5 oktober 2017.

Wilt u uw mening geven meld u dan van te voren aan bij de griffie

Als u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk verzocht zich te melden bij de griffie (Vera Hornstra: 0251-661277 of Rosanne Slootweg 0251-661233. Mailen kan ook naar raadsgriffie@castricum.nl)