HEERHUGOWAARD/LANGEDIJK - Inwoners van Langedijk en Heerhugowaard en andere belangstellenden worden uitgenodigd om hun reactie op de concept-visie Westdijk en Havens te geven. De concept-visie is openbaar voor reacties van 21 mei tot en met 7 juni.

In februari van dit jaar is een online bijeenkomst gehouden over de visie Westdijk en Havens. Direct-omwonenden en belanghebbenden konden meedenken over de toekomst van het gebied. De uitkomsten van deze bijeenkomst, eerder gemaakte analyses en gevoerde gesprekken zijn verwerkt in de concept-visie.

Recreatieve en cultuurhistorische verbinding
De Westdijk is een belangrijke schakel tussen de beide gemeenten voor alle inwoners van Langedijk en Heerhugowaard. Maar de Westdijk en Havens vormen nu geen eenheid. Daarmee is het gebied niet klaar voor de toekomst.Met het opstellen van de concept-visie Westdijk zijn de gemeenten een grote stap dichterbij om van het geografische hart van de nieuwe gemeente Dijk en Waard een nog aantrekkelijker ontmoetingsgebied te maken. Het water, de Westdijk en de havens vormen de recreatieve en cultuurhistorische verbinding tussen het dorpslint van Langedijk en het Stationsgebied als startpunt om het buitenleven te beleven. Wethouder Annette Groot van gemeente Heerhugowaard: "Met de ontwikkeling van een nieuw woongebied in het Stationsgebied en het Stadshart, maar ook in het dorpslint van Langedijk, komen steeds meer mensen genieten van het water en de omgeving van Westdijk. Een gebied waar onze inwoners en bezoekers van onze mooie gemeenten in de toekomst graag komen om te wandelen, te fietsen, te varen of een ijsje te eten."

Een gebied van en voor iedereen
De concept-visie gaat over het gebied tussen fietsbrug De Krul en de haven in Broek op Langedijk. Uitgangspunt van de concept-visie is dat het een gebied van en voor iedereen wordt. Daarom is aan inwoners en belanghebbenden gevraagd wat zij belangrijk vinden. Er is een toenemende vraag naar recreatiemogelijkheden. In Westdijk en omgeving kan de ruimte beter benut worden voor recreëren. Er is behoefte aan meer plekken om te water te gaan en een doorgaande fiets- en wandelroute. Om het gebied in balans te houden, komen er plekken waar wat meer reuring is, maar zijn er ook plekken waar het juist rustig blijft. Wethouder Nils Langedijk van gemeente Langedijk: "De Westdijk sluit aan op het authentieke dorpslint in Broek op Langedijk, het havengebied en de sluis. Het kan de toegang zijn tot een dagje uit, varen in het landschapsgebied Oosterdel en een bezoek aan Museum BroekerVeiling. De recreatieve functies zijn er al, met deze visie willen we ze op elkaar laten aansluiten zodat ze elkaar versterken."

Geef uw mening
Iedereen die dat wil kan tot en met 7 juni reageren op de concept-visie door een korte vragenlijst in te vullen. Wat vindt u een goed idee, wat zou u anders willen zien en mist u misschien nog iets? De concept-visie wordt gepresenteerd via een video. De video staat op www.gemeentelangedijk.nl/westdijk en www.heerhugowaard.nl/westdijk. Op deze websites vindt u ook het volledige visiedocument en de vragenlijst.

Proces
Alle reacties worden verwerkt en samen met het visiedocument aangeboden aan de colleges en gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard. Voor de zomer wordt het visiedocument besproken en naar verwachting wordt na de zomer een besluit genomen over de concept-visie.