HEERHUGOWAARD - Een toekomstvisie gericht op goed wonen en leven, ruimte voor ondernemen en zorg voor kwaliteit. Dat is waar de concept Omgevingsvisie Langedijk en Heerhugowaard, die van 12 mei tot en met 23 juni ter inzage ligt, over gaat. De visie is door inwoners, organisaties, bedrijven en gemeenten samen gemaakt. Benieuwd naar de visie? Kijk dan op omgevingsvisie.ldhhw.nl

Langedijk en Heerhugowaard werkten al samen aan de Omgevingsvisie lang voordat er sprake was van een fusie. De visie nodigt inwoners, ondernemers, investeerders en maatschappelijke organisaties uit om samen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de gemeente(n).

We willen sterke en innovatieve gemeenten zijn, waar iedereen telt en wordt gezien, met ruimte voor mens en natuur. Dat betekent dat wij mogelijkheden bieden om fijn te wonen, te werken en te verblijven. We bieden ruimte waar mogelijk en zorg waar nodig. Door actief te sturen en innovatie te stimuleren zijn we als gemeenten sterke partners in de regio die doelen waar kunnen maken. Dat doen we bij voorkeur in samenwerking: samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties geven wij vorm aan de toekomst.

Hebt u als inwoner of ondernemer een idee, dan is de Omgevingsvisie in het bijzonder van belang. Over plannen die niet passen in het bestemmingsplan of het omgevingsplan, gaan we samen in gesprek aan de hand van de Omgevingsvisie. Het motto daarbij is 'goed wonen en leven, ruimte voor ondernemen en zorg voor kwaliteit'. Want onze omgeving geven we samen vorm.

Anders dan anders
Deze Omgevingsvisie is anders dan voorgaande structuurvisies: dit keer geen papieren boekje, maar een website. Met het opstellen van deze Omgevingsvisie zetten Langedijk en Heerhugowaard een flinke stap in de richting van een grotere samenwerking tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke instanties en de gemeenten. Bij de start van het traject voor de Omgevingsvisie zijn al deze partijen in gesprek gegaan over wat belangrijke onderwerpen zijn voor de toekomst van beide gemeenten. De input vanuit de samenleving is belangrijk geweest bij het opstellen van de Omgevingsvisie.

Speerpunten en waarden
Op omgevingsvisie.ldhhw.nl leest u alle achtergrondinformatie over de visie, ziet u wat de speerpunten van de visie zijn en welke acties daarbij horen. Daarnaast zijn er binnen beide gemeenten gebieden aangemerkt met belangrijke waarden, zoals bijvoorbeeld groen en water. In de visie staat ook wat u kunt doen als u een idee of een plan heeft.

Tijdens de tervisielegging horen wij graag van u of u de Omgevingsvisie vindt passen bij hoe u Heerhugowaard en Langedijk in de toekomst ziet ontwikkelen. Iedereen die dat wil, kan tijdens de periode van tervisielegging een zienswijze indienen op de concept Omgevingsvisie. Op de site van de omgevingsvisie staat hoe u uw reactie kunt doorgeven. De beide gemeenteraden stellen dan, als alles volgens plan verloopt, de visie dit jaar vast.