LANGEDIJK/HEERHUGOWAARD - Wat zou u graag willen doen in Geestmerambacht en/of Park van Luna? Welke beelden spreken u aan? Wat mist u nu, of wat wilt u juist niet terugzien in het gebied? Van 24 juni 2019 tot en met 8 juli 2019 kunt u het Recreatieschap Geestmerambacht laten weten wat u vindt. Scan de QR-code en geef in een paar minuten uw mening over de toekomst van de recreatiegebieden.

Wilt u liever met Recreatieschap Geestmerambacht in gesprek? Dat kan tijdens de volgende inloopmomenten:
• Dinsdag 25 juni 14.00-18.00 bij Skeef in Heerhugowaard.
• Dinsdag 2 juli 14.00- 16.00 in Wijkcentrum Daalmeer in Alkmaar.
• Dinsdag 2 juli 16.00-18.00 in Wijkcentrum De Rietschoot in Alkmaar.
• Woensdag 3 juli 14.00-18.00 in Winkelcentrum Broekerveiling in Broek op Langedijk.

Of kom langs bij het beheerkantoor in Geestmerambacht. Op de maandagen, dinsdagen en woensdagen tussen 10.00 en 14.00 uur in periode tussen 24 juni en 8 juli. Klaregroetweg 1, Noord-Scharwoude.

Recreatieschap
In het Recreatieschap Geestmerambacht participeren de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk.

Wat doen we met alle meningen?
Op 8 juli organiseert Recreatieschap Geestmerambacht ’s avonds een bijeenkomst waarin we de opbrengsten uit de participatie in beeld brengen. Dan gaat Recreatieschap Geestmerambacht met de aanwezigen aan de slag om voor de verschillende (deel)gebieden tot een concretere invulling van de visie op hoofdlijnen te komen. Wilt u ook daar meedoen? Kijk op www.geestmerambacht.nl voor meer informatie.

Een nieuwe gebiedsvisie voor Geestmerambacht en Park van Luna
Het recreatieschap is samen met recreanten, inwoners, stakeholders en belanghebbenden bezig met een nieuwe gebiedsvisie voor Geestmerambacht en Park van Luna. Vragen die gesteld worden zijn: hoe zorgen we ervoor dat we onze recreatiegebieden duurzaam beheren? Hoe blijven we aangesloten bij de wensen van inwoners, partners en andere betrokkenen? De nieuwe gebiedsvisie moet het recreatieschap, gemeenten en daarmee ook initiatiefnemers richting geven voor ontwikkelingen in Geestmerambacht en Park van Luna.