Geen vervanger van het. De gemeente vindt dat er genoeg moestuinen zijn. Maar er is wel geld voor wie nog iets wil opzetten als de Middenmoes of de Buttermoes.

Wethouder Dickhoff kiest voor ommezwaai in beleid Heerhugowaard
Dat is in een notendop de ommezwaai waar wethouder Leo Dickhoff de gemeenteraad warm voor wil krijgen. Waar eerst jaren gezocht is naar een vervangende ruimte voor 48 volkstuinen aan de Krusemanlaan, gooit de gemeente nu de handdoek in de ring.

Die 48 waren onderdeel van het volkstuincomplex Oosterwaard dat moest wijken voor een crematorium en een rotonde voor de Westfrisiaweg. Een deel van de tuinders kon een plek krijgen aan de Molenweg, de overige 48 moesten geduld hebben. Er zou voor hen een complex komen aan de zuidzijde van de gemeente.

Andere tijden

Dat lukt om allerlei redenen niet en volgens Dickhoff zijn intussen de tijden veranderd. ,,Moet je nog wel investeren in het gedachtegoed van 2011?”, zo is zijn retorische vraag.

Volgens Dickhoff denkt de gemeente tegenwoordig ’vraaggericht’: Als ergens vraag naar is gaat de gemeente kijken of ze kan helpen bij het realiseren. Het ’van bovenaf’ regelen van een volkstuinencomplex vindt Dickhoff ouderwets, het is ’aanbodgericht’: De gemeente biedt een complex aan en het is afwachten of er iemand behoefte aan heeft.

Terwijl er intussen allerlei initiatieven van de grond zijn gekomen als de Middenmoes en de Buttermoes. Dat zijn complexen die op verzoek van bewoners beschikbaar zijn gesteld. Ze liggen op lapjes grond die onmiddellijk teruggegeven moeten worden als er een bouwplan voor komt.

Onzekerheid

Dat is ook waarom de AVVN, Algemene Vereniging van Volkstuinders Nederland, ze niet mee wil tellen. Voor tuinieren heb je zekerheid op lange termijn nodig, zo vindt de AVVN.

Dickhoff zegt niet dat hij in het nieuwe beleid deze tuinen ongemoeid zal laten. ,,Maar wij hebben geen plannen om daar iets te ontwikkelen, althans op het ogenblik niet.” En als er in andere wijken ook initiatieven ontstaan voor een moestuin, een daktuin, of wat dan ook, dan heeft de gemeente 150.000 euro klaar liggen om waar mogelijk te helpen met de realisatie.

Deze week maakte de AVVN Dickhoff uit voor ’wethouder met slappe knieën’, omdat hij zich niet houdt aan de belofte aan de 48 tuinders om hen aan iets nieuws te helpen.